'Nooit gesnapt waarom de Vlamingen niet mee wilden werken aan verdieping Wielingen'

'Nooit gesnapt waarom de Vlamingen niet mee wilden werken aan verdieping Wielingen'
'Nooit gesnapt waarom de Vlamingen niet mee wilden werken aan verdieping Wielingen' © Omroep Zeeland
De Westerschelde is beter bereikbaar voor zeeschepen na het uitbaggeren van de Westerschelde.
Na dertien jaar wordt de vaargeul in de monding van de Westerschelde nu uitgebaggerd. Johan Martin was dertien jaar geleden één van de eerste die daarom vroeg, omdat hij merkte dat opgehoopte zanddrempels in de Wielingen de toegang tot de Westerschelde bemoeilijkten. Daardoor konden grote zeeschepen vol kolen moeilijker in de havens in Vlissingen-Oost komen.

Verdieping lag gevoelig vanwege de ontpoldering

Achteraf snapt Martin het wel. Toen hij de discussie over de Wielingen aanzwengelde, stonden Nederland en Vlaanderen niet op goede voet met elkaar. Oorzaak was de discussie over de verdieping van de Westerschelde en de daaraan gekoppelde ontpoldering van de Hedwigepolder, waar Nederland zich tegen verzette. Verdieping van de Westerschelde is van levensbelang voor de haven van Antwerpen. De Vlamingen wilden eerst deze verdieping geregeld hebben, voordat ze het over de Wielingen wilden hebben.
Baggerschip De Elbe baggert vaargeul de Wielingen uit in de monding van de Westerschelde.
Baggerschip De Elbe baggert vaargeul de Wielingen uit in de monding van de Westerschelde. © Omroep Zeeland
Helemaal hun zin hebben de havenbedrijven niet gekregen als het gaat om het uitbaggeren van de Wielingen. Johan Martin en zijn collega's hadden het liefst gewild dat de Wielingen een meter dieper was gemaakt, zodat schepen met een diepgang van 17,5 meter via deze vaargeul de Westerschelde hadden kunnen opvaren. Maar dat bleek te veel geld te kosten. Daarom is nu gekozen voor een verdieping van een halve meter, zodat schepen met een diepgang van zeventien meter kunnen opstomen via de Wielingen.
Dit is een mooi begin, waar we als bedrijven al heel blij mee moeten zijn.
Johan Martin, oud-directeur kolenoverslagbedrijf Ovet
Hoewel het dus maar om een halve meter gaat, betekent dat volgens de oud-directeur van Ovet in de praktijk dat veel zwaarder beladen schepen de Westerschelde kunnen opvaren. "Dit is alvast een mooi begin, waar we als bedrijven heel blij mee moeten zijn", zegt Martin. Hij heeft nog steeds weinig begrip voor de weerstand van de Vlamingen. "Een beter bevaarbaarheid van de monding van de Westerschelde en een betere bereikbaarheid van de havens van Vlissingen-Oost, betekent immers ook dat de haven van Antwerpen beter bereikbaar is."

Lees ook: