'Risicovolle' proefboringen naar warmte

'Risicovolle' proefboringen naar warmte
'Risicovolle' proefboringen naar warmte © Omroep Zeeland
Gedeputeerde Carla Schönknecht
Gedeputeerde Carla Schönknecht © Omroep Zeeland

Respect

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil onderzoeken of het winnen van aardwarmte mogelijk is. Zeeland gaat akkoord mits dit 'veilig, milieuhygiënisch verantwoord, ruimtelijk inpasbaar en met respect voor natuur, cultuurhistorische waarden en het kostbare zoete grondwater gebeurt.'
Als er warmte kan worden gewonnen uit de aarde op de onderzochte locaties, is het de bedoeling dat glastuinbouwkassen in Brabant en op termijn ook in Zeeland verwarmd zullen worden met de aardwarmte.
Carla Schönknecht over proefboringen