Tholen op zoek naar 'Thools Taalent 2010'

OUD-VOSSEMEER - De bedoeling is om de streektaal te promoten en vooral jongeren te betrekken bij de taalcultuur van Tholen.
De organisatie doet voor het opstellen van het dictee een beroep op een aantal mensen uit de gemeente Tholen die zeer goed thuis zijn in het Zeeuwse dialect. Deze mensen zullen ook in een jury onder leiding van commissaris van de Koningin Karla Peijs zitting nemen.
Het dictee vindt plaats op de dag dat het exact 600 jaar geleden is dat de oprichtingsakte van Oud-Vossemeer werd ondertekend. Het moet de eerste worden van een lange reeks, steeds op de eerste woensdag in november.
Luister naar initiatiefnemer Rien Tholenaar