Gesteggel over VVD-vragen over ZB Planbureau

Gesteggel over VVD-vragen over ZB Planbureau
Gesteggel over VVD-vragen over ZB Planbureau © Omroep Zeeland
Kees Bierens van de VVD
Kees Bierens van de VVD © Omroep Zeeland
Het ZB Planbureau zit alle Zeeuwse Statenleden hoog. Het rapport de Staat van Zeeland waarin de ontvolking van het platteland wordt gesignaleerd op grond van een verkeerde berekening heeft in de politiek tot veel commotie geleid. Een week geleden vroeg een aantal Statenleden zich zelfs openlijk af of het ZB nog wel bestaansrecht heeft. Het onderwerp zou toen worden besproken in de Statencommissie Economie, maar omdat de agenda overval was kwam het daar niet meer van.

'Merkwaardige situatie'

De VVD kwam vandaag in de Commissie Bestuur met een aantal vragen over de begroting van het ZB Planbureau, maar dat viel bij de Statenleden van bijna alle andere partijen helemaal verkeerd. Zij vonden het onderwerp absoluut niet thuishoren in deze commissie. De PVV en SP stelden in het verleden meerdere malen te zijn afgekapt als hun fracties met een onderwerp kwamen dat niet in een commissie thuishoorde.
© Marian van der Weide
De SGP protesteerde bij de voorzitter en sprak van een 'merkwaardige situatie'. Ook andere partijen spraken zich uit tegen behandeling. Er werd gewaarschuwd voor precedentwerking: voortaan zou ieder Statenlid in willekeurig welke commissie alle onderwerpen aan de orde kunnen stellen. Bierens reageerde hier weer 'onaangenaam verrast' op, zoals dat politiek heet: hij had zijn vragen duidelijk aan de orde gesteld in het presidium (een vergadering van alle fractievoorzitters) en toen had niemand geprotesteerd.

Gesprek met ZB op 6 maart

Ondanks de protesten liet commissievoorzitter Hans van Geesbergen (VVD) Kees Bierens zijn vragen stellen en beantwoorden door gedeputeerde Ben de Reu. Bierens had vragen over de subsidie van 6,5 miljoen euro die het ZB dit jaar krijgt. De partij wil weten of voor 1 april nog aanvullende financiële gegevens zullen worden verstrekt zoals is toegezegd. De Reu liet weten dat dat inderdaad de bedoeling is. Bovendien komt er op 6 maart een gesprek tussen de ZB en provinciebestuur.
Kees Bierens in gesprek met Marcel Decraene over ZB Planbureau

Lees ook: