Laagste arbeidsdeelname in Zeeuws-Vlaanderen

Laagste arbeidsdeelname in Zeeuws-Vlaanderen
Laagste arbeidsdeelname in Zeeuws-Vlaanderen © oz
Vacatures
Vacatures © OZ
Uit cijfers van het CBS blijkt dat ook andere krimpgebieden, als Zuid-Limburg, Groningen en Zuidoost-Drenthe een lagere arbeidsdeelname hebben. Het landelijk gemiddelde is 66,7 procent. Noord-Overijssel scoort met 69,5 procent het hoogst.
Voor de berekening heeft het CBS de arbeidsdeelname in 2017 afgezet tegen het aantal inwoners tussen de 15 en 75 jaar. Het lage cijfer in Zeeuws-Vlaanderen hangt volgens het CBS samen met het hoge aantal 65-plussers.

Sluis

De gemeente Sluis springt er negatief uit met 61,6 procent. De gemeente Kapelle scoort met ruim 71 procent het hoogst van de dertien Zeeuwse gemeenten. Landelijk scoort Urk met 74,2 procent het best. Vaals heeft met 52,6 procent de laagste arbeidsparticipatie.

Vrouwen

Zeeland heeft de grootste man-vrouwverschillen op het gebied van arbeidsdeelname. In Zeeuws-Vlaanderen is de deelname van vrouwen 13,3 procent lager dan die van mannen, in de rest van Zeeland is dat 11,6 procent.
Daar tegenover staat dat de arbeidsdeelname in het grootste gedeelte van Zeeland, in tegenstelling tot de rest van het land, boven het niveau van voor de crisis is. Alleen Zeeuws-Vlaanderen blijft iets achter.