Foto's moeten schade door sluizenbouw aantonen

Foto's moeten schade door sluizenbouw aantonen
Foto's moeten schade door sluizenbouw aantonen © Omroep Zeeland
"Fotografeer muren binnenstad om eventuele schade straks door sluizenbouw aan te tonen"
Hans Vlottes twijfelt niet aan de goede bedoelingen van de sluizenbouwers, verenigd in het consortium Sassevaart. Zij zeggen dat door de bouw geen verzakkingen en scheuren zullen ontstaan in huizen en gebouwen in de binnenstad. 'Maar misschien hebben ze het bij het verkeerde eind", zegt Vlottes. "Kijk maar naar Groningen. Daar is ook jarenlang ontkend dat er verzakkingen ontstonden door de gaswinning daar."

Trauma

De inwoners van de Terneuzense binnenstad hebben een trauma overgehouden aan de bouw van het huidige sluizencomplex, de zogenoemde Westsluis, in de jaren zestig. Door het grootschalig wegpompen van water op de bouwplek, daalde ook de grondwaterstand in de naastgelegen binnenstad. Omdat de binnenstad van Terneuzen voor een belangrijk deel op veengrond staat, ontstonden er verzakkingen en scheuren. Ondanks jarenlange protesten, zijn de bewoners nooit schadeloos gesteld.
Hans Vlottes roept inwoners van de binnenstad voor de zekerheid alvast foto's van hun huizen te maken, met een duidelijke datering. "Tegenwoordig kun je via internet allerlei dingen weer stiekem veranderen, dus daarom moet duidelijk zijn wie de foto heeft gemaakt en wanneer. "

Gerust

Het consortium Sassevaart houdt vanavond twee informatieavonden voor belangstellenden, waarin het meer over de techniek van de bouw vertelt en hoopt de inwoners ook gerust te stellen. Van verzakkingen in de binnenstad zou dit keer geen sprake zijn, omdat er grondwater wordt weggepompt uit een veel diep gelegen laag die niet in verbinding staat met de grond van de binnenstad.
Sluizenbouwers zijn niet bang voor verzakkingen in Terneuzen.