'Het is goed om met mensen uit een andere cultuur te praten'

Ontmoetingsavond vluchtelingen
Ontmoetingsavond vluchtelingen © Omroep Zeeland
De avond was georganiseerd door de stichting Kerk en Vluchtelingen Zeeuws-Vlaanderen. In kleine groepen werd er gesproken over de dagelijkse dingen van het leven. Zoals wonen, winkelen en kleding, het weer, school, vrije tijd en feesten en gebruiken. Niek van Waterschoot, secretaris van de stichting Kerk en Vluchteling, was heel blij met de opkomst. "Ik ben zelfs een beetje overdonderd", zegt hij. "Dat er tientallen mensen op komen dagen is al een overwinning zonder dat er een woord gevallen is."

Praten over ditjes en datjes

"Het is goed om met de mensen uit een andere cultuur te praten", zegt Van Waterschoot. "Gewoon over hun leven dat ze hier leiden. Dat zouden wij ook willen als we in hun schoenen stonden. En er ontstaan vanavond contacten waar nog van alles uit voort kan vloeien. Dat is mooi, ik ben heel tevreden."
ITEM ontmoeting vluchtelingen

Aantallen statushouders

De stichting Kerk en Vluchteling is op 29 augustus 2005 opgericht en stelt zich ten doel om vanuit de verschillende kerkgenootschappen een stem te zijn voor vluchtelingen en allochtonen. De dertien Zeeuwse gemeenten hebben in 2016 974 vluchtelingen met een verblijfsvergunning, statushouders, toegewezen gekregen om te huisvesten. Voor 2017 was dit aantal 521. Het aantal te huisvesten statushouders per gemeente is naar rato van het aantal inwoners.