Zeeuwse havens steeds beter in export

De Zeeuwse havens zijn de laatste jaren steeds beter geworden in export. De overslag van goederen vanuit Nederland naar het buitenland vertoont volgens de cijfers die het CBS vandaag publiceerde een stijgende lijn. Daar staat tegenover dat de rol van Vlissingen en Terneuzen voor de Nederlandse import kleiner wordt.

(foto: OZ / Otto Vosveld)

De cijfers gaan niet verder dan 2017, het laatste jaar waarin de Zeeuwse havens nog zelfstandig waren. Inmiddels zijn ze samen met de haven van Gent onderdeel van de nieuwe organisatie North Sea Port.

Oorzaken

Voor de groei en de krimp zijn diverse oorzaken aan te wijzen. De toename van de export is bijvoorbeeld te danken aan de containeroverslag die in Zeeland sinds 2015 een stevige groei doormaakt. Ook was er een stijging van de export van landbouwproducten en ertsen.

De krimp van de import kan verklaard worden uit de afname van de steenkolen-overslag, die samenhangt met de algemene vermindering van steenkolen als brandstof van energiecentrales. Door grote onderhoudsprojecten is er ook een afname geweest van petrochemische import. Daarnaast hebben de faillissementen van Zalco en Thermfos een negatieve invloed gehad op de havencijfers.

Meer over dit onderwerp:
export import Zeeuwse havens
Deel dit artikel:

Reageren

Recent nieuws