Goese kerken bieden samen hulp

Kerk in Zeeland
Kerk in Zeeland © Rosalie Fluitsma
Volgens de initiatiefnemers past hun project Diamant Goes prima binnen de huidige participatiemaatschappij waarbij de overheid zich terugtrekt en mensen oproept om elkaar te helpen. "Er wordt een duidelijk beroep gedaan op de samenleving, en het is niet meer dan logisch dat de kerken hun steentje bijdragen", zegt coördinator Cobie de Pagter van Diamant Goes.
<p>Het diaconaat wordt vanaf het begin als één van de belangrijkste taken van de kerken gezien. De letterlijke betekenis is het zich dienstbaar opstellen ofwel hulp bieden aan mensen die dat nodig hebben. </p><p>Het Diaconaal Platform is een samenwerkingsverband van diaconieën van christelijke geloofsgemeenschappen in Goes. Diamant Goes maakt deel uit van het Diaconaal Platform te Goes. Diamant Goes is het gezicht van de gezamenlijke diaconieën naar buiten toe. </p>
Donderdag is het initiatief Diamant Goes gelanceerd; binnen twee weken komt de website online. Vanaf dat moment is er een team van vijf vrijwilligers actief die via email en telefoon hulpvragen van mensen gaan verwerken.