Liefde op afstand wordt deze eend fataal

Liefde op afstand wordt deze eend fataal
Liefde op afstand wordt deze eend fataal © Omroep Zeeland
'Uitroeien rosse stekelstaart complete onzin'
De Provincie voert al jaren strijd tegen de invasieve exoten, zowel dieren als planten. Vorige maand werd de opdracht gegeven om de omvang van de populaties van de muskusrat, beverrat, rosse stekelstaart en nijlgans op het grondgebied van de provincie Zeeland te beperken. Volgens gedeputeerde Carla Schönknecht moeten de dieren uitgeroeid worden in Zeeland: "Ze horen hier niet. Dus moeten ze weg."
Per diersoort wordt aangegeven waarom ze zouden moeten verdwijnen. De muskusrat en de beverrat graven gangen in waterkeringen en vreten rietwortels aan waardoor aan de dijken schade kan worden toegebracht. De nijlgans is agressief, vreet en stampt akkers kaal, bedreigt andere vogelsoorten en poept in stilstaand water, waardoor de kwaliteit van dat water gevaar kan lopen.
De kans dat die paar rosse stekelstaarten in Nederland een witkopeend tegenkomen waarmee ze seks willen hebben, is ongelofelijk klein.
Harm Niesen, Faunabescherming
De rosse stekelstaart komt oorspronkelijk uit Amerika, maar vernielt hier niets en heeft ook geen invloed op de andere diersoorten in Zeeland. De enige zonde waar de rosse stekelstaart zich schuldig aan maakt is het gek zijn op een andere eend, de witkopeend. Die soort is bedreigd en Europese regelgeving schrijft voor dat, om rasonzuiverheid te voorkomen, de rosse stekelstaart niet in de buurt mag komen bij de witkop. Maar daarvoor moet de stekelstaart minstens 2.000 kilometer vliegen. Want de witkopeenden zijn te vinden in Spanje, Marokko, Turkije en Kazachstan.
Seks
Harm Niesen van Faunabescherming heeft er geen goed woord voor over dat de stekelstaarten, waar er volgens hem al jaren minder dan honderd van zijn in Nederland, gedood moeten worden: "Het gaat de laatste jaren uitzonderlijk goed met de witkopeend. Dus de kans dat die paar rosse stekelstaarten in Zeeland, die helemaal geen zin hebben om naar Spanje te vliegen, een witkopeend tegenkomen waarmee ze seks mee willen hebben, is ongelofelijk klein."
Een witkopeend
Een witkopeend © Flickr: bogniets

60 miljoen

De Partij voor de Dieren en Faunabescherming vinden de aanpak van de invasieve exoten sowieso onzin. "Ze zijn niet zo schadelijk als door sommige mensen klakkeloos wordt aangenomen, en bovendien staat vast dat de strijd ertegen helemaal niets gaat oplossen", zegt Harm Niesen. Als voorbeeld noemt hij het bedrag van 60 miljoen euro per jaar dat landelijk wordt uitgegeven aan de bestrijding van de muskusrat: "Het ene jaar roept het waterschap dat de bestrijding succesvol is omdat er heel veel ratten zijn gevangen, maar ze roepen hetzelfde als er weinig ratten worden gevangen. Ondertussen zijn ze er nog steeds."
Ze zijn hier al zestig jaar! Om nu ineens te gaan roepen dat we ze moeten uitroeien is klinkklare onzin.
Harm Niesen, Faunabescherming
Ook de redenen voor het bestrijden van de nijlgans vindt Niesen niet opgaan. Volgens hem valt de dreiging naar andere dieren wel mee en wordt het gevaar van de aantasting van de waterkwaliteit door poep enorm overdreven. Bovendien is de nijlgans al lang een gast in Nederland: "Ze zijn hier al zestig jaar! Om nu ineens te gaan roepen dat we ze moeten uitroeien is klinkklare onzin."
Nijlganzen
Nijlganzen © Pixabay

Lees ook: