Dethon onder toezicht vanwege dreigende tekorten

Dethon Terneuzen
Dethon Terneuzen © OZ
De begroting voor 2018 laat zien dat Dethon dit jaar een miljoen euro tekort komt. Dat probleem kan nog worden opgelost met geld uit de algemene reserve van de Zeeuws-Vlaamse sociale werkvoorziening. Maar ook de jaren erna dreigen financiële tekorten. Die kunnen volgens de provincie alleen worden opgelost als Hulst, Sluis en Terneuzen met extra geld over de brug komen.

'Maak haast!'

De drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen hebben een toekomstplan gemaakt voor Dethon. Maar een definitieve knoop hebben ze daar nog niet over doorgehakt. Het dagelijks provinciebestuur dringt er bij Hulst, Sluis en Terneuzen op aan om haast te maken met de besluitvorming. De provincie vindt dat er in het belang van Dethon binnen drie maanden een besluit moet liggen.
De provincie moet toezicht houden op de begrotingen van gemeenten. Dat geldt ook voor gemeenschappelijke regelingen, waarbij gemeenten samenwerken.

Toestemming van provinciebestuur

Het preventief onder toezicht stellen is een formele stap. Eerder gebeurde dat ook bij Vlissingen, Middelburg en de Veiligheidsregio Zeeland. Gemeenten en instellingen die onder toezicht van de provincie staan mogen hun begroting alleen nog wijzigen als ze daarvoor toestemming krijgen van het provinciebestuur.
Voor de medewerkers van Dethon heeft de maatregel geen directe gevolgen, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Jo-Annes de Bat.
Gedeputeerde De Bat over ondertoezichtplaatsing Dethon