Hebben we genoeg wijkagenten in Zeeland?

Wijkagent Silvan Vael aan het werk in Goes-Zuid
Wijkagent Silvan Vael aan het werk in Goes-Zuid © Omroep Zeeland
Zeeland heeft 67 wijkagenten, maar zou er volgens de wet 76 moeten hebben. In de Politiewet van 2012 staat namelijk dat er per vijfduizend inwoners ongeveer één wijkagent moet zijn. "Zeeland zit wat dat betreft iets anders in elkaar", legt districtchef Ronald Weydema uit. "We hebben niet maar 67 wijkagenten, we hebben veel meer politiemensen in Zeeland."
"Die politiemensen zijn eigenlijk ook een soort wijkagenten," gaat hij verder, "alleen die hebben niet het label. Ik vind dat de geografie en het veiligheidsvraagstuk dat in Zeeland speelt, leidend moet zijn, niet het aantal. Ik zou me zelf situaties voor kunnen stellen waar één wijkagent zou moeten zijn in een gebied met bijvoorbeeld 1500 inwoners. "

Wijkagenten met een thema

Ruim dertig van de 67 wijkagenten hebben, niet zoals de 'klassieke' wijkagent een bepaald gebied onder zich, maar een bepaald thema. Denk hierbij aan jeugd, horeca, evenementen, recreatie of de havens. "Je hebt soms bijvoorbeeld jeugdproblematiek die een wijk overstijgt en dat vraagt om een speciale aanpak, want het zou ook niet zo zinvol zijn om het los van elkaar aan te pakken."
Gemeentepartijen willen meer wijkagenten.
Het CDA in Veere is een van die partijen die in het programma heeft staan dat er meer blauw op straat moet. Willem den Herder, kandidaat-wethouder wijst op het belang van de wijkagent: "Wij willen, heeft Opstelten toen gezegd, dat de politie tot in de haarvaten van de samenleving zit en daarmee bereikt dat informatie die bij inwoners en ondernemers zit, bij die politie terecht komt. De wijkagent heeft ook een preventieve functie. Hij signaleert problemen voordat het escaleert en is daarom erg belangrijk."
De politie heeft de laatste jaren te kampen met bezuinigingen. Wijkagenten gaan er in Zeeland voorlopig niet bij komen, ook al roepen de vele gemeentepartijen wel dat ze dat willen: "De roep om meer wijkagenten begrijp ik wel", zegt Weydema. "Maar het is altijd een keus. Als er meer wijkagenten bij moeten, dan moeten die agenten ergens anders weggehaald worden."