Niet hondenpoep, of stoeptegels, maar ambtenarij is onze grootste ergernis

Ergernis over Vlissingse ambtenarij het grootst
Ergernis over Vlissingse ambtenarij het grootst © Omroep Zeeland
De vragenlijst was opgezet in samenwerking met de andere regionale omroepen en de NOS. Méér dan in andere provincies klagen de Zeeuwen over de langzaam malende ambtelijke molens in hun gemeente. Aan kop gaat wat dat betreft de gemeente Vlissingen, waar 32,7 procent van de deelnemers over dit probleem klaagt. Sluis en Schouwen-Duiveland staan met 32,0 procent samen op een goede tweede plaats. De gemeente Tholen doet het volgens haar burgers het beste van Zeeland: 'slechts' 17,2 procent van de deelnemers aan de enquête op Tholen klaagt over dit probleem.

Belastingen

De gemeentelijke belastingen (toeristenbelasting, hondenbelasting etc) komen in Zeeland als probleem op de tweede plaats en het gebrekkige woningaanbod op de derde plaats. Op dat punt is het verschil tussen Zeeland en de rest van Nederland het grootst. Gebrek aan goede, betaalbare woningen staat in de andere provincies op de eerste plaats qua klachten aan het adres van het gemeentebestuur.
Weliswaar klagen veel Zeeuwen ook over het gebrekkige openbaar vervoer, maar die is uit onderstaande kaart weggelaten. Want de zorg voor voldoende bussen en/of trams is in Zeeland geen taak van de gemeentes.

Kaart

Op onderstaande kaart is de percentuele omvang van de zeven belangrijkste klachten weer gegeven. Het percentage is berekend op basis van het aantal deelnemers aan de enquête in die gemeente. De gemeentebesturen van Hulst en Borsele scoren beide slecht op thuiszorg. Veiligheid op straat is van heel Zeeland het grootste probleem in Vlissingen en Noord-Beveland scoort het slechtst op verkeersveiligheid.
In acht van de dertien Zeeuwse gemeenten is ambtelijke bureaucratie de grootste klacht. In Kapelle, Borsele en Noord-Beveland is er niet één probleem dat er in het bijzonder boven uitsteekt. Dat is wel het geval in Hulst, waar afvalinzameling het vaakst wordt genoemd en op Tholen, waar de deelnemers aan de enquête ontevreden zijn over het gebrek aan openbaar groen.

Per partij

Klagen over wat het gemeentebestuur niet goed doet, lijkt ook samen te hangen met de politieke voorkeur. Mensen die zeggen dat ze straks op de PvdA gaan stemmen, zeggen veel vaker dat hun gemeentebestuur te weinig doet aan armoedebestrijding. Wie op GroenLinks stemt klaagt veel vaker over een gebrek aan duurzaamheid in de gemeente. Bij de SGP springen de parkeerproblemen meer in het oog. Maar de aanhangers van de andere partijen hebben de voornoemde bureaucratie als grootste ergernis in hun gemeente.

Wel goed

Tegenover wat niet goed gaat, kwam uit de rondvraag in Zeeland ook een lijst met wat per gemeente wél goed gaat. Het gemeentebestuur van Kapelle scoort bijvoorbeeld het beste als het gaat om sportmogelijkheden en de afvalinzameling. Middelburg en Goes worden (in Zeeland) het meeste gewaardeerd om hun culturele voorzieningen. In Vlissingen is het de straatverlichting die de beste van Zeeland is, zeggen de deelnemers aan de enquête, en in Borsele is het openbaar groen helemaal oké.

Gemeentelijke herindeling

De Zeeuwen denken sterk verschillend over gemeentelijke herindeling. In de gemeente Veere en de gemeente Kapelle wonen de meeste tegenstanders. Bijna 84 procent van de Veerse deelnemers aan de enquête wil zijn/haar gemeente zelfstandig houden. Als er op Walcheren een gemeente herindeling zou komen, zal Veere in dat nieuwe verband de kleinste zijn.
Bij buurman Vlissingen (qua inwonertal de grootste van de drie gemeenten op Walcheren) is men opvallend vaker vóór een herindeling. Toch houden de voor- en tegenstanders elkaar daar in evenicht.

Zeeuwse ombudsman

In sommige gevallen duren de procedures zo lang, dat de betrokkenen de wanhoop nabij zijn. Uiteindelijk kun je bij de Zeeuwse ombudsman terecht, Gertjan van der Brugge. Hij herkent het beeld van ondoorgrondelijke procedures.

Lees ook: