Onderzoek naar toekomst ZB Planbureau

Onderzoek naar toekomst ZB Planbureau
Onderzoek naar toekomst ZB Planbureau © Omroep Zeeland
© ZB
Het provinciebestuur vindt het belangrijk om beleid te maken op basis van statistiek, trendonderzoeken en wetenschappelijke inzichten. Daarom is het belangrijk, staat in de brief, dat Zeeland een eigen onderzoeksinstituut behoudt.

Extern bureau

Een extern bureau krijgt nu de opdracht om de komende maanden te inventariseren hoe andere provincies dat doen. Op basis daarvan moet het bureau een advies uitbrengen hoe zo'n onderzoeksinstituut in Zeeland het beste kan worden ingevuld.
Het externe bureau moet daarbij ook kijken naar de rol die de Hogeschool Zeeland, het Kenniscentrum Kusttoerisme en het University College Roosevelt daarin kunnen spelen. Het onderzoek moet voor de zomer van 2018 klaar zijn.

Onder vuur

Het ZB Planbureau ligt onder vuur sinds de publicatie van het rapport De Staat van Zeeland. Daarin werd gesteld dat 28.000 Zeeuwen de afgelopen jaren van het platteland naar de stad zijn verhuisd. Het bleek in werkelijkheid om 7.000 mensen te gaan.
Die fout heeft voor veel ophef gezorgd in Zeeland. Het provinciebestuur schrijft nu dat 'de twijfel over de onderbouwing en de juistheid van de analyse en aanbevelingen in belangrijke mate afbreuk doen aan de bruikbaarheid van het rapport'.
Daarom wordt een extern bureau gevraagd de juistheid van De Staat van Zeeland te controleren. Die controle moet op korte termijn worden uitgevoerd.

Discussie over nut en noodzaak

Vrijdag debatteren Provinciale Staten over de toekomst van het ZB Planbureau. Dat gebeurt vanaf 13.00 uur in de Statencommissie Economie. VVD, CDA, SP, PVV en de Partij voor Zeeland hebben al openlijk aangegeven dat ze een discussie willen over nut en noodzaak van het ZB Planbureau als zelfstandig instituut.

Lees ook: