Van den Broeke stopt als boegbeeld PKN

Karin van den Broeke
Karin van den Broeke © Raad van Kerken
Aftredend voorzitter PKN: 'Meer eenheid vormen met joden, moslims en christenen'
De afgelopen vijf jaar heeft Van den Broeke veel kunnen doen als voorzitter van de PKN. De religieuze samenleving heeft al jaren te maken met dalende bezoekcijfers aan kerken. "Daarom is het ook belangrijk om samen te werken tussen verschillende kerken. We moeten meer kijken naar wat ons bindt dan ons scheidt", zegt Van den Broeke. De dominee doelt naast samenwerking met christenen ook op toenadering met joden en moslims. "We moeten eenheid vormen om een weerbare samenleving te zijn."
De afgelopen vijf jaar bracht het PKN-voorzitterschap Van den Broeke over de hele wereld. Zo had ze gesprekken over het verzoeningsproces in Oekraïne, praatte ze over Hiroshima en Nagasaki met betrekking tot de huidige kernwapenpolitiek en bezocht ze kleinschalige kerkprojecten in Bolivia en Argentinië.

Terug naar Zeeuwse land

"Ik heb in die vijf jaar ontzettend veel mogen doen. Nu ga ik weer lekker naar de gemeente, naar het Zeeuwse land, dat heeft ook zijn charmes. Het is ook mooi om weer lokaal aan de slag te gaan."
De opvolger van Van den Broeke is Saskia van Weggelen uit Zuidland. Van Weggelen (50) is predikant in Breda.