Staten maken zich zorgen over stropers platteland

BOA's op zoek naar stropers
BOA's op zoek naar stropers © Omroep Zeeland
Verschillende milieutaken in Zeeland zijn sinds enige tijd ondergebracht bij de Regionale Uitvoeringsdienst, de RUD. Daarin zijn de dertien Zeeuwse gemeenten, de provincie en het Waterschap Scheldestromen verenigd. Maar de BOA's - opsporingsambtenaren - van de RUD werken alleen overdag. Door bezuinigingen zijn er te weinig mensen om ook 's avonds en 's nachts in Zeeland goed toezicht te houden op stropers en, in mindere mate, drugs- en milieucriminelen.

Niet pluis

Bewoners en BOA's voelen zich onveilig, zeiden verschillende partijen vrijdagmorgen in de Statencommissie Ruimte. "Er heerst een niet-pluis-gevoel", aldus Anton van Haperen van de PvdA-fractie in de commissie Ruimte. Andere statenleden stipten aan dat BOA's in de provincie Brabant in een aantal gevallen wapens mogen dragen.

Wapenwedloop

Daar voelt gedeputeerde Ben de Reu (PvdA) helemaal niets voor. "We sturen onze mensen niet met een pistool het veld in. Geen wapenwedloop in de polder", aldus De Reu, doelend op het feit dat jagers, stropers en criminelen ook wapens dragen.
Gedeputeerde Carla Schönknecht (VVD) verwees naar een gesprek, dat de provincie 23 maart heeft met de RUD. "Er lopen in de provincie verschillende BOA's rond; van de RUD, van de politie, maar ook nog van de provincie. Wie doet wat? En moeten we beter samenwerken? Dat gaan we 23 maart bespreken." Schönknecht stelde duidelijk dat de veiligheid op het platteland in de eerste instantie een taak is voor de politie, en niet voor de provincie of de RUD. "Maar als u als staten wilt dat we als provincie meer doen, dan moeten we dat vaststellen in een komende Kadernota. De keus is aan u."

Lees ook: