Marinekazerne sluit, maar de Natres mag er voorlopig blijven

Marinekazerne sluit, maar de Natres mag er voorlopig blijven
Marinekazerne sluit, maar de Natres mag er voorlopig blijven © Omroep Zeeland
Uiteindelijk zal de Natres ook gebruik gaan maken van de nieuw te bouwen marinierskazerne. Maar waarom worden mensen Natres Militair?
Oefening van het Korps Nationale Reserve in Zeeland
Vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dat is het motto van het Korps Nationale Reserve (Natres). Natresmilitairen zijn parttime militairen. Ze krijgen betaald voor de uren dat zij trainen of actief zijn. Een reservist heeft de verplichting om 120 opleidings- en trainingsuren per jaar vol te maken. Ook moet hij of zij voldoen aan de eisen van de fysieke conditietest.

Een soort idealisme

"Het is een soort idealisme", zegt Peter Pleijte. Hij is 60 jaar en woont in Nieuw- en Sint Joosland en is groepscommandant bij de Natres. "Ik heb mijn dienstplicht vervuld en ben vervolgens bij de Natres gegaan. Ik heb een gewone baan waarbij ik leiding geef. Mijn ervaringen bij de Natres kan ik daarbij goed gebruiken."
Davy Nelis komt uit Colijnsplaat. Hij is 24 jaar oud en nog soldaat. "Ik wilde graag bij defensie, maar was te licht om als beroeps toe te treden. Toen kreeg ik de mogelijkheid bij de Natres ervaring op te doen en dat bevalt prima."
<h2>Wanneer worden reservisten van het Korps Nationale Reserve ingezet?</h2><p>Bewakings- en beveiligingsopdrachten. </p><p>Militaire bijstand bij rampenbestrijding. </p><p>Militaire bijstand aan gemeenten en provincies voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid.</p><p>Militaire steun aan militaire transporten door Nederland bij grote oefeningen of inzet.</p><p>Militaire steun aan eenheden van de Nederlandse krijgsmacht tijdens vertrek of terugkeer van uitzending.</p><p>Ceremoniële activiteiten. </p>
We treffen beide mannen tijdens een trainingsweekend in Ritthem. Daar worden gevechtssituaties nagespeeld en gelijk geëvalueerd. Aan de oefening doen zo'n 70 reservisten mee.

Zelfdiscipline en boegbeeld

"Vroeger kwamen dienstplichtigen bij de Natres, tegenwoordig zijn dat de spijkerbroeken", zegt Peter. "Die kun je veel meer leren. Ze zijn leergierig en hebben er bewust voor gekozen. Die willen echt."
"Je leert omgaan met andere mensen", vertelt Davy. "Een stukje zelfdiscipline. Je bewust worden wat je aan het doen bent, want je loopt met een wapen. Je bent een boegbeeld voor een organisatie."