Hogeschool zoekt oplossing voor omstreden Plan Perkpolder

Animatie golfbaan Perkpolder
Animatie golfbaan Perkpolder © OZ
De gemeente Hulst wil de Westelijke Perkpolder ophogen om er onder meer een golfbaan met uitzicht op zee aan te leggen. Veel omwonenden zijn fel tegen dat plan, omdat Hulst daarvoor grond van industriële klasse wil gebruiken. Tegenstanders zeggen dat het om vervuilde grond gaat. Hulst hoeft niet te betalen voor de grond van industriële klasse, maar krijgt er juist geld toe als de grond wordt gebruikt. Ook zegt de gemeente dat de grond streng wordt gecontroleerd om risico's uit te sluiten.
De Stichting Schone Polder stelt dat het plan te grote risico's met zich meebrengt. In een persbericht schrijft de stichting: "Zo'n immense aanvoer van grond om het project tot een commercieel succes te maken, waar je dus geld voor toe krijgt, moet je gewoon niet willen!" De plannen met de Westelijke Perkpolder zijn gemaakt om de regio een economische impuls te geven na het verdwijnen van de veerdienst tussen Kruiningen en Perkpolder.

Samenwerking met alle partijen

De stichting is ook voorstander van een economische impuls voor de regio. Daarom gaat Schone Polder nu samen met vierdejaars studenten van de opleiding Management van de Leefomgeving aan de hogeschool HAS in Den Bosch onderzoeken hoe de omgeving een impuls kan krijgen zonder dat daarvoor grond van industriële klasse nodig is. De studenten willen tijdens hun onderzoek samenwerken met alle partijen die de streek een warm hart toedragen. Ook de gemeente Hulst wordt uitgenodigd om mee te doen.
Stichting Schone Polder schrijft in een persbericht te hopen dat het onderzoek oplossingen oplevert die voor alle partijen wenselijk zijn.