Vrees voor zilte landbouwgronden rond Grevelingenmeer

Vrees voor zilte landbouwgronden rond Grevelingenmeer
Vrees voor zilte landbouwgronden rond Grevelingenmeer © Omroep Zeeland
De boeren vrezen voor verzilting van landbouwgronden en vragen zich af of bij veel regenval het overtollige water nog uit de polders richting meer gepompt kan worden. "We zijn zeker voor verbetering van de waterkwaliteit, maar willen graag onderzocht zien wat de effecten van zo'n getij zijn", zegt Hendrik Jan ten Cate van de ZLTO:
Getij in Grevelingenmeer: vrees voor zilte landbouwgronden
De vrees voor verzilting is niet onterecht; nadat 14 jaar geleden de doorlaat in de Zandkreekdam werd gemaakt om Oosterscheldewater het Veerse Meer in te laten, klaagde een aantal boeren over verzilting van gronden. Zout is slecht voor landbouwgewassen.
Daarom willen de ZLTO en Agrarisch Schouwen-Duiveland dat de situatie van de landerijen rondom het Grevelingenmeer eerst in kaart wordt gebracht, en - nadat de doorlaat in werking is gesteld - jarenlang gemonitord wordt wat de effecten zijn. Ze willen in gesprek met instanties als Rijkswaterstaat en de provincie.
Het gemaal bij Dreischor
Het gemaal bij Dreischor © Omroep Zeeland
Het Grevelingenmeer kampt al jaren met zuurstofloosheid in de diepere gedeelten. Onlangs kwam het Rijk met geld over de brug om een doorlaat te maken in de Brouwersdam richting Noordzee. Naar verwachting kan in 2022 begonnen met de bouw hiervan.

Lees ook: