Provincie wil waardevolle boerderijen behouden

boerderij
boerderij © SCEZ
De afgelopen twee jaar hebben de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en de Stichting Landschapsbeheer Zeeland een inventarisatie gemaakt van cultuurhistorisch waardevol agrarisch erfgoed. Boerderij-eigenaren konden vrijwillig deelnemen aan deze inventarisatie.

Hulp bij verbouwing of herbestemming

Uitkomst is dat 199 boerderijcomplexen van zodanige cultuurhistorische waarde zijn, dat de provincie ze wil ondersteunen en behouden. Het is de bedoeling dat er één loket komt waar eigenaren informatie kunnen krijgen over bijvoorbeeld de voorbereiding van een restauratie, een verbouwing of de herbestemming van het pand.

Groslijst

Er was eerst een lijst van meer dan zeshonderd boerderijen, maar die is dus teruggebracht tot tweehonderd. Gedeputeerde Carla Schönknecht: "We wilden complete boerderijcomplexen. Op die grote lijst stonden halve stallen of boerderijwoningen zonder stal. Daar is een schifting in gemaakt." De 199 boerderijen die nu zijn geselecteerd kunnen eventueel in aanmerking komen voor subsidie.
Gedeputeerde Carla Schönknecht over de waardevolle boerderijen in gesprek met Marcel Decraene