Nog steeds geen nieuw college in negen gemeenten in Zeeland

Nog steeds geen nieuw college in negen gemeenten in Zeeland
Nog steeds geen nieuw college in negen gemeenten in Zeeland © Omroep Zeeland
Vier van de dertien Zeeuwse gemeenten hebben een nieuw wethouders-college.
Tot nu toe ligt er in vier van de dertien Zeeuwse gemeenten een akkoord voor een coalitie van partijen, die samen een meerderheid in de gemeenteraad vormen. Dat akkoord is er in Hulst, Borsele, Noord-Beveland en Sluis. In Hulst en Noord-Beveland gebeurt dat onder leiding van grote, lokale partijen.

Meeste coalities behouden meerderheid

In slechts één Zeeuwse gemeente verloor de zittende coalitie van de afgelopen vier jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen haar meerderheid: in Noord-Beveland. In het merendeel van de Zeeuwse gemeenten behield de coalitie dus wel haar meerderheid. In Veere, Tholen en Hulst is de coalitie juist met méér zetels uit de gemeenteraadsverkiezingen gekomen. In principe kunnen de coalities dus bijna overal in Zeeland gewoon nog vier jaar door, zonder ellenlange onderhandelingen.
Hou je muis boven het kaartje om te kijken welke gemeentes wel al een collegeadvies hebben en welke niet:
Toch blijkt de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen een uitgelezen kans om oude rekeningen te vereffenen binnen coalities, merkte bijvoorbeeld de partij Groot Hontenisse in de gemeente Hulst. Omdat er onder meer ontevredenheid was over het functioneren van wethouder Frank van Driessche van Groot Hontenisse, is de partij uit het college gezet en ingeruild voor de VVD. Frank van Driessche kreeg veel kritiek op zijn optreden in het dossier Perkpolder, waar een golfterrein moet komen, opgehoogd met naar verluidt vervuilde grond.

Bijltjesdag in Terneuzen

Ook in Terneuzen was het bijltjesdag. Hoewel er nog geen nieuw college is, is al wel duidelijk dat de PvdA voor het eerst sinds tientallen jaren niet meer mee mag doen in het college. En ook daar lijkt het een persoonskwestie; wethouder Cees Liefting stelde zich de afgelopen jaren principieel op in zaken als de komst van een speelautomatenhal en subsidie voor een streng gereformeerd kinderdagverblijf. Dat betekende dat hij hard botste met andere partijen in de coalitie. Daarnaast streed hij voor het opheffen van de tol voor de Westerscheldetunnel, hoewel daar in de rest van Zeeland duidelijk geen steun voor was.
LPM beschuldigd van kiezersbedrog
Moeilijke dossiers zorgen ervoor dat de onderhandelingen in andere gemeenten niet zo soepel lopen. Zo is in Middelburg de lokale partij LPM opnieuw de grootste geworden, net als vier jaar geleden. Maar de partij verspeelde toen door onhandig optreden een plaats in het college.

Beschuldigingen van kiezersbedrog

Dat wil de partij van fractievoorzitter Piet Kraan nu niet opnieuw laten gebeuren. Om andere partijen aan zich te binden, heeft de LPM daarom haar standpunt tegen bebouwing van de groene gebieden Trekdijk en de Cleene Hooge laten vallen, tot woede van andere partijen. Zij beschuldigen de LPM nu van kiezersbedrog.
Nieuwlanders protesteren tegen de plannen voor een bedrijventerrein aan de Trekdijk
Nieuwlanders protesteren tegen de plannen voor een bedrijventerrein aan de Trekdijk © Omroep Zeeland

Lees ook: