Zeelucht maakt jouw gemeente duurder

Zeelucht maakt jouw gemeente duurder
Zeelucht maakt jouw gemeente duurder © Ria Brasser

Kaart

Kies in onderstaande overzicht eerst voor een belastingsoort (zie de lijst) en kijk dan op de kaart waar je het duurste uit bent. Raak een gemeente aan voor details over de lasten van 2017, van 2018 en de percentuele ontwikkeling in het afgelopen jaar.
Dat het aan zee duurder is qua gemeentelijke lasten is volgens Robert Verkuijk wel te verklaren. Hij is coördinator gemeentefinanciën en belastingen bij de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) en ziet de WOZ-waarde van woningen als een mogelijke verklaring. "Aan de kust staan vaak duurdere huizen dan in het binnenland. Hoe meer huizen waard zijn hoe meer belasting je kunt heffen."
Gemeenten met veel huizen met hoge WOZ-waardes krijgen minder geld uit het gemeentefonds omdat ze verondersteld worden meer belasting op te kunnen halen bij de huiseigenaren dan in een gemeente waar de huizenprijs lager ligt.

Dubbel pech voor Veerenaren

Volgens Verkuijk wordt het verschil in gemeentelijke belastingen door meer factoren beïnvloed. "In Veere kan ik mij voorstellen dat het ophalen van het huisvuil duurder is dan in een compactere gemeente zoals Middelburg, terwijl er juist minder geld uit het gemeentefonds komt door de duurdere woningen. Dat verschil wordt dan opgelost door meer belasting te vragen van de inwoners"
Gemeentelijke belastingen verschillen sterk
Gemeentelijke belastingen verschillen sterk © Omroep Zeeland

Berekening

De totale opbrengst van een belasting of heffing per gemeente is omgerekend naar wat iedere inwoner daar gemiddeld dit jaar aan zal meebetalen. Omroep Zeeland heeft de toeristenbelasting uit deze statistiek weggelaten en ook niet meegerekend in de totale lastenindruk per inwoner, omdat toeristenbelasting niet door de inwoners wordt betaald.

Lees ook: