Broedvogels op Hooge Platen worden beschermd

De Hooge Platen tussen Hoofdplaat en Breskens
De Hooge Platen tussen Hoofdplaat en Breskens © Mia van Dierendonck
De palen en borden worden per boot naar de Bol gebracht. Alles moet daar met de hand worden uitgevoerd; werken met machines of voertuigen is er niet mogelijk. Op de 150 meter wordt een paal met bord geplaatst om opvarenden van bootjes te vragen de vogels met rust te laten. Na het broedseizoen worden de borden weer weggehaald.

Kustvogels

De Hooge Platen liggen voor de kust van Hoofdplaat. Bij laag water vallen hier zo'n 1800 hectare aan slikken en zandplaten droog. Bij vloed staat het gebied grotendeels onder water. Dan blijft alleen de Bol droog. Hier broeden grote kolonies kustvogels. Naast de sterns en visdiefjes zijn dat kokmeeuwen, strandplevieren en kluten.
De vogels broeden op de kale grond. Ze maken hooguit een kluitje in de grond, of een randje van schelpjes of steentjes. Hun voedsel halen ze op de nabijgelegen slikken en platen.