'Een gedwongen opname doet altijd pijn'

Emergis-bestuurder Gerco Blok maakt zich zorgen over gedwongen opnames
In 2003 heeft de geestelijke gezondheidsinstelling 138 keer iemand tegen zijn wil in opgenomen. In 2017 is dat cijfer bijna verdubbeld naar 258. Een grote stijging is te zien tussen 2016 en 2017: van 219 naar 258.
Het gaat bij deze cijfers om het aantal keren dat er een gedwongen opname is aangevraagd. Het kan goed zijn dat voor één persoon vier keer een gedwongen opname is aangevraagd. Het aantal mensen zal dus iets lager liggen.

Gedwongen opname kan een traumatische ervaring zijn

Een gedwongen opname kan aangevraagd worden door familie of artsen. Het moet door de burgemeester ondertekend worden. Later komt de rechtbank nog langs om te beoordelen of de gedwongen opname terecht is.
<p>Mensen die gedwongen worden opgenomen bij Emergis komen terecht op de acute opnameafdeling. Dat is een gesloten afdeling, waar je niet zomaar af kan. Een gedwongen opname is altijd voor een bepaalde periode. Als de patiënt daarna nog niet is opgeknapt en zelf nog steeds niet vrijwillig wil meewerken, dan wordt er een nieuwe periode aangevraagd.</p>
"Het is nooit fijn om een gedwongen opname aan te moeten vragen", zegt bestuurder Gerco Blok. "Tot voor kort deed ik zelf ook nog crisisdiensten. Je probeert mensen te overtuigen om aan de behandeling mee te werken. Je wilt dat ze zo veel mogelijk hun autonomie behouden. Maar, soms moet je wel een inbewaringstelling (gedwongen opname) uitschrijven en dat doet altijd pijn. Je hebt liever dat ze zelf achter hun behandeling staan en daar worden ze uiteindelijk ook beter van."
Een patiënt op de gesloten afdeling van Emergis
Een patiënt op de gesloten afdeling van Emergis © Omroep Zeeland

Waar komt die toename door?

Er is niet één oorzaak aan te wijzen waardoor de gedwongen opnames blijven stijgen zegt Blok. "Eén van de verklaringen die genoemd wordt is dat de gevaarscriteria, die nodig zijn om iemand op te nemen, nu anders worden uitgelegd. Maar de maatschappij verhardt ook. Er is minder tolerantie naar afwijkend gedrag. En door de verstedelijking en het wegvallen van sociale verbanden, worden problemen later gesignaleerd als ze al ernstiger zijn.