Advies voor college Middelburg; LPM, CDA, VVD en SGP

Stembiljet in de stembus
Stembiljet in de stembus © ANP
De twee informateurs schrijven in de brief dat met een combinatie van deze vier partijen "een consistent, stabiel en daadkrachtig college gevormd kan worden, dat in staat moet worden geacht in goede samenwerking met uw raad de komende vier jaar de gemeente op adequate wijze te besturen". Met dit college ontstaat een verhouding van zestien tegen dertien zetels in de gemeenteraad. "Een kleine, maar werkbare meerderheid."

GroenLinks en CU niet

GroenLinks (één zetel winst) valt in Middelburg buiten de boot. Volgens de informateurs zou het afwijkende standpunt over de Trekdijk bij Nieuw en Sint-Joosland en de ontwikkeling van De Cleene Hoge een te groot risico zijn voor de stabiliteit van het nieuwe college. De SGP krijgt van de informateurs de voorkeur boven de ChristenUnie. Beide christelijke partijen behielden hun drie zetels, maar het aantal stemmen op de SGP was groter en ook hun standpunt over De Cleene Hoge sluit beter aan bij dat van de andere partijen in het toekomstige college.
<p><em>De Cleene Hooge</em><br>Het bouwen van landhuizen in De Cleene Hooge zou Middelburg 16 miljoen euro opleveren, maar het plan ligt gevoelig omdat het volgens kenners om een bijzonder natuurlandschap gaat. </p><p><em>De Trekdijk</em><br>Middelburg wil aan de Trekdijk een bedrijventerrein van zo'n 18 hectare realiseren. De inwoners van Nieuw- en Sint Joosland voeren actie tegen de komst van het bedrijventerrein bij hun dorp. </p>
De grootste partij in Middelburg is LPM, inclusief de twee zetels winst. CDA werd de tweede partij in Middelburg (behoud van vier zetels) en de VVD - na GroenLinks - de vierde partij met behoud van drie zetels.

Formateur

De informateurs gaan er vanuit dat de vier partijen allemaal een wethouder leveren aan het college. De precieze invulling daarvoor wordt nu in handen gegeven van een formateur.