Onderzoek naar GenX in Zeeuws-Vlaanderen

Industrieel afvalwater
Industrieel afvalwater © Evides
Het afvalwater van dit bedrijf bij Hoek wordt via een persleiding vervoerd naar de rioolwaterzuivering. Door een lekkage in deze leiding in de buurt van de zuivering bestaat er ook de mogelijkheid dat GenX in het oppervlaktewater terecht is gekomen.
GenX werd eerder aangetroffen bij afvalverwerkende bedrijven en rioolwaterzuiveringen. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland heeft daarom onlangs een meting gedaan bij het bedrijf.
<p>GenX is een stof die chemiebedrijf Chemours in Dordrecht uitstoot en loost. Het bedrijf heeft zich in 2015 afgesplitst van de fabriek Dupont. Omdat er niet veel over GenX bekend is, wil de overheid de lozingen beperken. 150 nanogram GenX per liter drinkwater is toegestaan. Een nanogram is 0,000 000 001 gram. </p>
Omdat de stof niet afbreekbaar is, verwacht het waterschap GenX ook aan te treffen in de rioolwaterzuivering. Het onderzoek moet ook uitwijzen in welke concentraties GenX in het oppervlaktewater zit. Het gezuiverde rioolwater komt uiteindelijk in de Westerschelde terecht

Drinkwater veilig

Het oppervlaktewater in Zeeuws-Vlaanderen wordt net als het afvalwater niet gebruikt als bron voor drinkwater. Het drinkwater voor Zeeuws-Vlaanderen komt uit de Brabantse Biesbosch en is, zo stelt het Waterschap Scheldestromen, veilig voor gebruik.

Lees ook: