Is er toekomst voor Zeeuwse musea zonder vrijwilligers?

Is er toekomst voor Zeeuwse musea zonder vrijwilligers?
Is er toekomst voor Zeeuwse musea zonder vrijwilligers? © Omroep Zeeland
Tekort aan vrijwilligers musea dreigt
Zeeland heeft met ongeveer vijftig musea de hoogste museumdichtheid per 100.000 inwoners. Vrijwilligers zijn de pijlers onder de musea. Vaak gaat het om vrijwilligers op leeftijd. Wanneer die groep ermee stopt, ontstaat er een vacuüm. Mensen gaan immers later met pensioen en moeten steeds vaker mantelzorgen.
<p>Van alle taken in musea wordt 90 procent door vrijwilligers verricht. Sommige musea in Zeeland, zoals het Streek- en Landbouwmuseum Goemanszorg in Dreischor, draaien volledig op vrijwilligers. Om een indruk te geven van het aantal vrijwilligers in sommige musea: Het Zeeuws Museum heeft er veertig, Het Historisch Museum De Bevelanden tachtig, Het MuZeeum in Vlissingen zestig, Het Watersnoodmuseum 135 en het Stadhuismuseum in Zierikzee vijftig. </p>

'De mensen aan je binden'

Het probleem wordt inmiddels gesignaleerd, maar een oplossing is er nog niet. "We moeten als musea meer samenwerken, creatief zijn, mensen actief benaderen. En de vrijwilligers die je hebt zoveel mogelijk proberen aan je te binden", zegt Jaap Bos van de Vereniging van Zeeuwse Musea. Dat gebeurt al door trainingen, cursussen en contactdagen aan te bieden. Bos denkt dat het toekomstige tekort geen bedreiging betekent voor het voortbestaan van alle musea; directeur Albert Scheffers denkt dat het risico wel aanwezig is.
Het Stadhuismuseum in Zierikzee.
Het Stadhuismuseum in Zierikzee. © Omroep Zeeland
Volgens Scheffers moet er gekeken worden naar efficiëntie. "Moet je nog wel in elke kern een museum willen? Misschien moeten instellingen worden samengevoegd. We moeten bekijken of collecties wel echt uniek zijn, misschien dat ze ondergebracht kunnen worden elders in het land." Hij voegt er meteen aan toe dat zo'n onderzoek eigenlijk al had moeten gebeuren. "Het is drie voor twaalf."

Trots

De 72-jarige Joop Wessels is nu zes jaar vrijwilliger bij het Stadhuismuseum in Zierikzee. Hij is baliemedewerker en doet de inkoop voor het museumwinkeltje. Hij vindt het leuk werk, en is trots dat hij deel uitmaakt van het museum. In de afgelopen jaren zag hij meer vrijwilligers gaan dan komen, zegt hij.