Advies: behoud het huidige college van Goes

Alle politieke partijen uit Goes komen bij elkaar voor de collegevorming
Alle politieke partijen uit Goes komen bij elkaar voor de collegevorming © Omroep Zeeland
Ze hebben nu samen dertien van de 25 zetels en dat is volgens Schenk wel een risico. "Dat risico proberen we te verkleinen door een veel opener collegeprogramma waarbij het de bedoeling is dat andere raadfracties aan het begin van zo'n beleid mee kunnen praten", zegt Schenk. "Op die manier hebben we meer zekerheid dat het beleid door kan gaan en het niet alleen afhangt van het college van drie."
Informateur Ad Schenk adviseert behoud coalitie
Ook formateur Derk Alssema van het CDA heeft er vertrouwen in. "Het advies is zorgvuldig en transparant tot stand gekomen en kent een breed draagvlak onder de rest van de gemeenteraad en dat vind ik heel belangrijk", vertelt Alssema.

Teleurgesteld in advies

Saskia Verheij van D66 is teleurgesteld in het advies van Schenk en vreest voor een coalitie versus oppositie. Ze zou liever helemaal geen coalitievorming zien en werken met een raadsakkoord, dat wordt gedragen door de voltallige raad.
"Nu krijg je weer traditioneel een meerderheid en juist van die coalitie-oppositie-gedachten willen wij af", zegt Verheij. "We willen juist scherpere debatten en een kleiner gat tussen de oppositiepartijen en de coalitie."
Teleurgestelde reacties oppositiepartijen op formatieadvies
Schenk verzekert Verheij dat ze daar niet bang voor hoeft te zijn: "Bij die nieuwe werkwijze heb je geen oppositie en coalitie meer, want iedereen kan een input geven in het beleid", aldus Schenk.
Een coalitieakkoord op hoofdlijnen, dus meer debat in de raad.
Vincent Mareels, Nieuw Goes
De nieuwe partij Nieuw Goes kwam duidelijk sterk uit de verkiezingen. Van nul zetels stegen zij naar drie zetels en daar is voorzitter Vincent Mareels best trots op. "Dit is een duidelijk signaal dat Goes toe is aan democratische vernieuwingen. Uit het advies van Schenk blijkt dat ook weer: 'een coalitieakkoord op hoofdlijnen en dus meer debat in de raad', dat is waar wij ook voor staan", zegt Mareels.

Jammer

Hij vindt het daarom jammer dat zijn partij niet in het college zit. "Mocht er uiteindelijk tot de conclusie gekomen worden dat de huidige coalitie niet verder kan gaan, dan zal Nieuw Goes vanzelfsprekend willen aansluiten voor coalitieonderhandelingen", aldus Mareels.