Onderwijsplan: Techniek in Terneuzen, ondernemen in Hulst en toerisme in Oostburg

De huidige vier scholen moeten voor augustus 2018 bestuurlijk fuseren.
De huidige vier scholen moeten voor augustus 2018 bestuurlijk fuseren. © Omroep Zeeland
Het plan dient als discussiestuk voor onder meer gemeenteraden en docenten van de vier scholen. De Rede en Zeldenrust-Steelantcollege in Terneuzen, Het Reynaertcollege in Hulst en het Zwin College in Oostburg hebben het plan opgesteld om de toekomst van het voortgezet onderwijs in de regio veilig te stellen. Dat moet, omdat er steeds minder leerlingen in de regio zijn en dus minder inkomsten voor de scholen.

Bezuinigen op personeel

In het plan willen de scholen 4 miljoen euro bezuinigen op personeelskosten. Hoe ze dat bedrag bij elkaar willen krijgen, is nog niet helemaal duidelijk. Wel dat alleen natuurlijk verloop (leraren die stoppen omdat ze bijvoorbeeld met pensioen gaan) lang niet voldoende is om dat bedrag bij elkaar te krijgen. Daarom zijn de scholen in gesprek met onder meer de vakbond over een sociaal plan. 17 april zou er meer duidelijk moeten zijn.
<p>De bestuurlijke fusie tussen Het Zwin College in Oostburg, het Reynaert College in Hulst, De Rede en het Zeldenrust-Steelantcollege in Terneuzen, komt er na het advies van de Taskforce Voortgezet Onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Zonder deze fusie gaat een aantal scholen namelijk ten onder aan een tekort aan leerlingen. De onderwijskwaliteit in de regio, maar ook de leefbaarheid en economische vitaliteit van Zeeuws-Vlaanderen zijn hiermee in het geding en daarom is een fusie van belang, aldus de conclusie van de Taskforce. De fusie moet 1 augustus 2018 rond zijn. </p>
De scholen willen verregaande afspraken over invulling van het onderwijs maken. Zo zullen de klassen uit minstens 25 leerlingen gaan bestaan, op het vmbo zijn dat er gemiddeld 18. Als dat aantal niet gehaald wordt, moeten de leerlingen naar een andere locatie of de les via de computer op afstand volgen. Ook gaan leerlingen werken in leerpleinen, waarin niveaus en klassen worden gecombineerd en daardoor minder docenten nodig zijn.
Daarnaast zoeken de scholen samenwerking met bedrijven, leerlingen en docenten in België en met het Scalda en de UCR.

Nieuwe gebouwen en samenwerking

Om kosten te besparen wordt ook naar de huisvesting gekeken. Zo zou er één nieuwe, energieneutrale school moeten komen in Terneuzen. En de vmbo-locatie aan de Gildestraat in Hulst verhuist naar de Zoutestraat in Hulst.
Verder worden er kosten bespaard door schoolbesturen samen te voegen (dit bespaart 150.000-300.000 euro per jaar) en de systemen en software op elkaar af te stemmen.

'Teleurstellend'

Dat het plan is uitgelekt, valt slecht bij de schoolbesturen: "Als bestuurders vinden wij het uitermate teleurstellend dat een conceptversie van het Transitieplan bij de pers is beland, terwijl wij hierover nog in gesprek zijn met onze medezeggenschapsorganen, onze toezichthouders en de overheden die betrokken zijn bij het Transitieplan", schrijven de directies in een brief aan zowel het schoolpersoneel als aan de ouders van de leerlingen.
Volgende stap is de uitkomst van de gesprekken met de vakbond over het sociaal plan. Eind mei zou er groen licht moeten zijn voor het plan, schrijven de schoolbesturen in een brief aan ouders. De schoolbesturen wilden niet reageren op de berichtgeving van Omroep Zeeland.

Lees ook: