Afvalverwerker Indaver onder verscherpt toezicht na GenX-lekkage

De vestiging van afvalverwerkingsbedrijf Indaver in Hoek wordt extra in de gaten gehouden door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Door een breuk in een gemeentelijke persleiding, eind maart, is afvalwater met de kankerverwekkende stof GenX in het oppervlaktewater ten westen van Terneuzen terechtgekomen. Volgens het Waterschap Scheldestromen en het RIVM levert de gevonden concentratie geen gevaar op voor mens en dier.

Afvalverwerker Indaver (foto: Omroep Zeeland )

Waterschap Scheldestromen maakte eind maart al bekend dat er vermoedelijk GenX in de rioolwaterzuivering in Terneuzen was terechtgekomen. Maar toen wist het waterschap nog niet hoe hoog de concentratie was.

Indaver in Hoek verwerkt onder meer het afvalwater van chemieconcern Chemours in Dordrecht. Dat laatste bedrijf kwam in het nieuws, omdat het zonder vergunning meer GenX loosde dan toegestaan.

Niet minder, maar meer

Behalve in het oppervlaktewater heeft de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) ook verhoogde concentraties van GenX gevonden in het afvalwater van Indaver. Die verhoogde concentratie werd tijdens een eerste inspectie eind maart al gemeten, maar het RUD ging toen uit van een 'na-ijleffect' van een eerdere lozing.

De verwachting was dat de hoeveelheid GenX op den duur tot nul gereduceerd zou zijn. Maar uit latere metingen bleek het tegenovergestelde. In plaats van een lagere werd er juist een hogere concentratie GenX gemeten.

Straf is nog onduidelijk

Daarom heeft de RUD, die onder meer toeziet op de naleving van milieuregelgeving, samen met de milieudienst Rijnmond (DCMR) het toezicht verscherpt. Uit verdere analyses moet nu blijken of Indaver de wet- en regelgeving heeft overtreden. Het bedrijf stelt nu een plan op hoe ze kunnen voorkomen dat GenX in het milieu terechtkomt. Dat plan moet worden goedgekeurd door de milieudiensten van Zeeland en Rijnmond en aan de hand daarvan wordt bepaald of Indaver beboet of bestraft wordt.

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Indaver RUD GenX
Deel dit artikel:

Reageren