Subsidie voor opknappen van woningen

Verkrot pand in Hulst - archief
Verkrot pand in Hulst - archief © Omroep Zeeland
De subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen is in het leven geroepen om de particuliere woningvoorraad geschikt te maken voor de toekomst. De behoefte verandert omdat mensen tegenwoordig hogere eisen stellen aan hun woning en door demografische ontwikkelingen. Zo zijn er op termijn minder gezinnen met kinderen, meer alleenstaanden en meer ouderen die zelfstandig thuis willen blijven wonen.
Daarnaast is de schatting dat er 5 tot 6-duizend leegstaande woningen in de provincie zijn. Het gevolg daarvan is dat verwaarloosde of verkrotte woningen het straatbeeld vervuilen. Er zijn subsidies beschikbaar voor sloop of samenvoeging van particuliere woningen, sloop en nieuwbouw van particuliere woningen en het bloksgewijs renoveren van drie of meer particuliere rijwoningen tot energieneutrale en levensloopbestendige woningen. Daarnaast kunnen woningcorporaties subsidie krijgen voor het slopen van huizen om zo de woningvoorraad te verminderen.

Voorwaarden voor subsidie

Er zijn wel voorwaarden aan de subsidies verbonden. Zo moet een woning gebouwd zijn voor 1975, binnen de bebouwde kom staan en mag de WOZ-waarde of taxatiewaarde niet hoger zijn dan 170-duizend euro. De subsidie-aanvragen voor deze ronde moeten voor 21 april ingediend zijn. De ingediende projecten worden beoordeeld volgens toetsingscriteria waarmee punten te halen zijn. De projecten met de meeste punten ontvangen een subsidie vanuit de Provinciale Impuls Wonen.
De Provinciale Impuls Wonen loopt van 2012 tot aan dit jaar. De subsidieregeling is opgezet door de provincie Zeeland. Er is in totaal maximaal 21 miljoen euro vrijgemaakt voor de regeling. Voor de nu lopende ronde, de zevende, is 1 miljoen euro beschikbaar.