Raadsels rondom sterfte zeehonden bij Brouwersdam

Het Dutch Wildlife Health Centre deed uitgebreid onderzoek op vijf dieren.
Het Dutch Wildlife Health Centre deed uitgebreid onderzoek op vijf dieren. © Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht
De onderzoekers onderzochten de vijf grijze zeehonden die tussen 5 en 11 november 2017 aanspoelden. Ze keken onder andere naar hun dieet, of ze ziek waren of vergiftigd door bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen of gifstoffen uit algen. Alle mogelijke doodsoorzaken konden worden uitgesloten: de dieren waren gezond, hadden goed gegeten en van gifstoffen in de maag was geen sprake.

'Er blijven een paar hypotheses over'

"Waar ze aan gestorven zijn, blijft een raadsel", licht Stephan van Meulebrouck toe. "Dat is ook een uitslag. Het goede nieuws is dat ze in goede gezondheid verkeerden en niet vergiftigd zijn. Dat zijn toch dingen waar mensen aan denken, dat er misschien iets in het water geloosd is of dat er sprake is van een ziekte-epidemie."
Waar de zeehonden dan wel aan gestorven zijn, is de vraag. Meulebrouck: "Er blijven een paar hypotheses over. Bijvoorbeeld bijvangst. Maar dat is gissen." Het onderzoek is inmiddels afgesloten. "Hoe hard de wetenschap ook z'n best doet, soms stuiten we op de grenzen van wat je kan vaststellen."

Lees ook: