Vaargeul Walvischstaart mogelijk toch weer in beeld

Vaargeul Walvischstaart mogelijk toch weer in beeld
Vaargeul Walvischstaart mogelijk toch weer in beeld © Omroep Zeeland foto: Wilma van Oorschot
© Omroep Zeeland
De Walvischstaart is een geul tussen twee zandbanken in de Westerschelde voor de kust van Walcheren. Het plan om die geul uit te baggeren om er een vaarroute van te maken kwam in 2009 van Henri Haverkamp, het voormalige hoofd scheepvaartdienst Westerschelde.
Op die manier zou de Westerschelde volgens hem een stuk veiliger worden. Bovendien zou de winst voor de natuur zo groot zijn dat de Hedwigepolder mogelijk niet ontpolderd hoefde te worden.

'Gevaar het grootst bij de boulevard'

Haverkamp deed zijn verhaal in het boek 'Staart van de Walvis', van Johan Robesin die altijd heeft gestreden tegen het onder water zetten van de Hedwigepolder. In een toelichting bij Omroep Zeeland stelde Haverkamp toen dat het gevaar het grootst is bij de boulevard van Vlissingen: "Je wilt er niet aan denken wat er gebeurt als daar twee gastankers elkaar raken voor de Gevangentoren. Ik denk dat dan de boulevard verdwenen is."
Je wilt er niet aan denken wat er gebeurt als daar twee gastankers elkaar raken voor de Gevangentoren. Ik denk dat dan de boulevard verdwenen is.
Henri Haverkamp, bedenker van het plan om van de Walvischstaart een vaargeul te maken
Volgens Haverkamp heeft de provincie nooit iets gedaan met zijn plan. En dat noemde hij vorig jaar 'zeer verbazingwekkend', omdat met zijn voorstel de Westerschelde een stuk veiliger had kunnen worden. Nu staat zijn voorstel uit 2009 vrijwel letterlijk in het concept Milieuprogramma 2018-2022 van de provincie Zeeland. Het stuk kwam vandaag per ongeluk op de besluitenlijst van het dagelijks provinciebestuur.

In mei een besluit

Tijdens het wekelijkse gesprek met journalisten benadrukte het provinciebestuur dat het om een ambtelijk stuk gaat dat nu nog 'geen enkele status heeft'. De komende weken wordt het stuk besproken en pas in mei neemt het dagelijks provinciebestuur er een besluit over.
Boek Staart van de Walvis
Boek Staart van de Walvis © OZ

Lees ook: