Meer regie Walcherse hulpverlening na overleden baby

© Omroep Zeeland
De drie Inspecties concludeerden begin januari dat de hulpverlening rondom de familie waarvan de baby onder verdachte omstandigheden overleed, tekortschoot. Het onderzoek van de inspecties richtte zich op de kwaliteit van de hulpverlening en het professioneel handelen in de periode vanaf de eerste zwangerschap van de moeder tot en met het overlijden van de baby. Daaruit bleek dat er onvoldoende afstemming plaatsvond tussen de betrokken professionals.
De Walcherse gemeenten moesten daarom in samenwerking met verschillende organisaties in drie maanden tijd een verbeterplan opstellen. "We hebben gezamenlijk de verbeterpunten uit het rapport doorgenomen en maatregelen beschreven", aldus wethouder Szarafinski van de gemeente Middelburg.

Escalatie en veiligheid

In het plan is een betere afstemming opgenomen tussen de strafrechtketen en het sociaal domein. Ook zijn er volgens Szarafinski heldere afspraken gemaakt over het familienetwerkberaad. "Het verbeterplan van de gemeenten gaat onder meer in op afspraken over regievoering en escalatie als de hulpverlening niet het gewenste effect heeft. Ook worden er betere afspraken gemaakt over het delen van persoonsgegevens als veiligheid in het geding is."
De Inspecties gaan zich nu over het verbeterplan buigen om te beoordelen of het aan de eisen voldoet.

Lees ook: