Goes gaat statushouders aan baan helpen

Stadskantoor Goes
Stadskantoor Goes © Omroep Zeeland
Voor statushouders is het vaak lastig om een baan te vinden. Ze hebben vaak een vervoersprobleem en ze kampen met een taalachterstand. Volgens wethouder Loes Meeuwisse van de gemeente Goes komen ze daarom zonder extra inspanning niet aan een baan. Daarom gaat Goes deze mensen helpen om werk te vinden. De gemeente gaat nu per statushouder bekijken wat hij of zij nodig heeft om aan werk te komen. Daarbij denkt Goes onder meer aan het aanbieden van taallessen en werkervaringsplaatsen.
In Zeeland zijn duizenden vacatures. Maar die kunnen volgens Meeuwisse op dit moment niet worden ingevuld door statushouders. "Bij werk heb je vaak te maken met allerlei veiligheidsregels. En je hebt voor bijna alles certificaten nodig. Daarbij zijn taal en opleiding onmisbaar. Daarmee gaat Goes de statushouders helpen", zegt Meeuwisse.

Voorgetrokken

Op de vraag of daarmee statushouders worden voorgetrokken ten opzichte van andere inwoners van Goes antwoordt Meeuewisse: "Er zijn verschillende groepen die lastig werk vinden. Dan gaat het om jongeren, ouderen, gehandicapten en ook statushouders. We doen voor hen allemaal een extra inspanning voor om ze aan een baan te helpen."
De komende tijd gaat Goes een plan maken voor honderd statushouders. Het is de bedoeling dat minstens vijftig van hen binnen twee jaar aan het werk zijn.