Op zoek naar kabouters in natuurgebied Braakman-Noord

Zoeken naar kabouters op de Kabouterpad
Zoeken naar kabouters op de Kabouterpad © Omroep Zeeland
Kinderen gingen op pad met een rugzak en opdrachtenboekje. Onderweg voerden ze opdrachten uit waardoor ze op een speelse manier in contact kwamen met de natuur.

Gratis

Het Kabouterpad is iedere zondag geopend tussen 13.00 en 16.30 uur. Kinderen betalen vijf euro en begeleiders mogen gratis mee. Tot half mei is het pad gratis uit te proberen.
Het pad is gefinancierd met behulp van crowdfunding. Via het Buitenfonds is er geld ingezameld voor projecten die de natuur moeten beschermen en verbeteren.
Op zoek naar kabouters in natuurgebied Braakman-Noord