Akkoord met bonden over scholenfusie Zeeuws-Vlaanderen

De huidige vier scholen moeten voor augustus 2018 bestuurlijk fuseren.
De huidige vier scholen moeten voor augustus 2018 bestuurlijk fuseren. © Omroep Zeeland
De vijf middelbare scholen willen op 1 augustus bestuurlijk samengaan. De twee scholen in Terneuzen, het Zeldenrust-Steelantcollege en SSG De Rede, willen daarbij volledig fuseren, voor de andere scholen gaat het om een bestuurlijke fusie. Dat zijn het Zwin College in Oostburg en het Reynaertcollege en de Praktijkschool in Hulst.

Tevreden over afspraken

Werkgevers en bonden zijn naar eigen zeggen tevreden over het pakket van afspraken. Het akkoord brengt de fusie een stap dichterbij, maar de daadwerkelijke fusiebesluiten moeten nog wel worden genomen. Ook moeten de betrokken medezeggenschapsraden nog instemmen met de fusieplannen.
De vakbonden hebben eerder al, samen met hun leden, tijdens een ledenraadpleging ingestemd met een sociaal statuut, wat de opmaat is voor een sociaal plan. De scholen voorzien namelijk dat natuurlijk verloop niet voldoende zal zijn en er dus mogelijk ontslagen kunnen volgen. In het sociaal plan wordt vastgelegd wat daarvoor de voorwaarden zijn.

Woon-werkverkeer

Daarnaast hebben de leden ingestemd met een harmonisatieregeling van arbeidsvoorwaarden, waarin voor alle personeelsleden één regeling is overeengekomen. Het gaat dan onder meer om een regeling voor het woon-werkverkeer, een lief en leed-regeling en een regeling bij arbeidsongeschiktheid.
In een onlangs uitgelekt plan staat dat de middelbare scholen zich verschillend willen gaan profileren. In Terneuzen komt een nieuw onderwijspand waarin speciale aandacht is voor techniek in het Technasium en tweetalig onderwijs. Hulst gaat zich richten op het ondernemerschap onder de noemer Entreprenasium en het Zwin College in Oostburg wil zich gaan richten op toerisme, recreatie, zorg en groen.

Discussiestuk

Het conceptplan 'Bouwen aan scholen met toekomst' van de gemeenschappelijke schoolbesturen dient als discussiestuk voor onder meer gemeenteraden en docenten van de vier scholen. De schoolbesturen hebben het plan opgesteld om de toekomst van het voortgezet onderwijs in de regio veilig te stellen. Dat moet, omdat er steeds minder leerlingen in de regio zijn en dus ook steeds minder inkomsten voor de scholen.
In het plan staat onder meer dat de scholen 4 miljoen euro willen gaan bezuinigen op de personeelskosten. Hoe ze dat bedrag bij elkaar willen krijgen, is nog niet duidelijk.

Lees ook: