Provincie: Minder onzekerheid, maar financiën staan nog wel onder druk

Provincie: Minder onzekerheid, maar financiën staan nog wel onder druk
Provincie: Minder onzekerheid, maar financiën staan nog wel onder druk © Omroep Zeeland
Provinciehuis - archieffoto
Provinciehuis - archieffoto © Omroep Zeeland
Om de begroting sluitend te krijgen is er volgens het dagelijks gemeentebestuur fors gesneden in de kerntaken van de provincie. Over het jaar 2017 houdt de provincie 2,25 miljoen euro over, dat aan de Algemene Reserve kan worden toegevoegd.

Al jaren geen Deltadividend meer

Dat terwijl Zeeland veel minder geld heeft ontvangen vanuit het Provinciefonds, waarvandaan rijksgeld over de provincies verdeeld wordt. Bij die verdeling werd namelijk nog rekening gehouden met dividend van Delta, terwijl de provincie al jaren geen Deltadividend meer ontvangt.
Om dat op te vangen adviseerde de commissie Jansen andere provincies om bij elkaar 20 miljoen euro uit het provinciefonds beschikbaar te laten stellen voor Zeeland, maar daar stond wel tegenover dat het provinciebestuur de eigen inkomsten ook moest verhogen. Daarom hebben Provinciale Staten besloten om de komende drie jaar de motorrijtuigenbelasting met gemiddeld 15 euro per jaar te verhogen.

Jaarrekening nog niet helemaal sluitend

Hoewel de provincie nu bekendmaakt aan 2017 2,25 miljoen euro over te houden, is de jaarrekening nog niet helemaal sluitend, want er ontbreekt nog een deel. De jaarrekening van VCB B.V., de uitvoeringsorganisatie die verantwoordelijk is voor de sanering van Thermphos, is nog niet afgerond.
De verwachting is dat hierover voor de behandeling van de definitieve jaarrekening door Provinciale Staten duidelijkheid is. Volgens het dagelijks gemeentebestuur wordt voor Provinciale Staten zich op 8 juni over de jaarstukken buigen ook de jaarcijfers van VCB B.V. erin opgenomen.

Sanering van Thermphos

Dat die jaarcijfers van VCB B.V. moeten worden meegenomen komt doordat de provincie heeft toegezegd mee te betalen aan de volledige sanering van Thermphos. Net als Zeeland Seaports en het Rijk betaalt de provincie in totaal ruim 27 miljoen euro aan de sanering.
Het akkoord betekent ook dat de drie partijen samen meebetalen als de sanering duurder uitvalt. Daarom heeft de provincie 38 miljoen euro opgenomen in een voorziening. Hierdoor bedraagt de algemene reserve per 1 januari 2018 nog 4,5 miljoen euro. Versterking van die reserve is noodzakelijk. Het Rijk heeft aangegeven om dat in een periode van maximaal 15 jaar te laten plaatsvinden.

Tevreden over zerobased begroting

De begroting voor 2017 was de eerste zogenoemde 'zerobased' begroting. Door een nieuwe programma-indeling en opgavengericht werken moet die zerobased begroting het mogelijk maken om sneller in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Het dagelijks provinciebestuur is naar eigen zeggen tevreden over die nieuwe manier van begroten.

Lees ook: