Raad van State: Vismarkt Veere mag

VEERE - De rechtszaak werd aangespannen door een bewoonster van de Kaai, die vindt dat de vismarkt overlast geeft, het verkeer belemmert en niet past in een cultuurhistorische stadskern als Veere. Maar de Raad van State veegt al deze argumenten van tafel, en zegt dat markten voldoen aan het bestemmingsplan dat is opgesteld voor het Beschermd Stadsgezicht Veere. Bovendien horen omwonenden wat hinder van markten te kunnen verdragen.