Vogelbescherming verontwaardigd over baggerstort Westerschelde

Visdiefje gedijt goed in natuurgebieden bij de Oosterschelde
Visdiefje gedijt goed in natuurgebieden bij de Oosterschelde © Natuurmonumenten
De Vogelbescherming is bang dat de stort het water vertroebelt, waardoor het zoeken en vangen van vis voor de vogels lastiger wordt. "De stort vindt plaats voor en tijdens het broedseizoen, de periode waarin vogels extra kwetsbaar zijn", schrijft de Vogelbescherming in een persbericht. "De visdief neemt landelijk de laatste jaren in aantal af, ook de kolonie in de Westerschelde vertoont de afgelopen jaren een negatieve trend."

'Stort na het broedseizoen'

De Vogelbescherming adviseert de stort uit te stellen tot 1 augustus, na het broedseizoen. Manon Tentij, woordvoerder van de Vogelbescherming, zegt contact te hebben met de provincie. De organisatie overweegt daar een bezwaar aan te tekenen. Volgens de Vogelbescherming is het namelijk niet duidelijk genoeg wat de negatieve effecten voor de visdieven zijn. Het onderzoek daarnaar vindt de organisatie tekortschieten.
We willen in de toekomst niet voor eenzelfde soort verrassing komen te staan.
Manon Tentij, Vogelbescherming
Als de Vogelbescherming bezwaar aantekent, maakt dat geen verschil voor de vogels die nu in de Westerschelde gaan broeden. De werkzaamheden zijn al begonnen en die kunnen niet direct worden teruggedraaid. "Maar als we nu bezwaar aantekenen, voorkomen we wel dat dezelfde gang van zaken nog een keer plaatsvindt. We willen in de toekomst niet voor eenzelfde soort verrassing komen te staan", aldus Manon Tentij.

'Geen reden om baggerstorting uit te stellen'

North Sea Port laat weten de komende maanden inderdaad bagger te storten in de Westerschelde. Volgens het havenbedrijf is alles via de huidige wetgeving en procedures verlopen en is er daarom geen reden om de werkzaamheden uit te stellen. Uit een onderzoek van een onderzoeksbureau zou blijken dat er geen negatieve effecten zullen optreden als gevolg van de 'verspreidingsactiviteit'.
Vooraf aan de werkzaamheden heeft North Sea Port zowel met de provincie als met verschillende natuurorganisaties overleg gevoerd. De Vogelbescherming zat niet om de tafel. Na het overleg heeft het havenbedrijf besloten om 's ochtends pas na 10.00 uur de baggerspecie te storten. "Hiermee wordt de meest cruciale periode voor de dagelijkse zoektocht van de vogels naar voedsel vermeden", schrijft North Sea Port in een reactie.
Een woordvoerder van de Vogelbescherming legt uit waarom baggerstorten de visdieven bedreigt.