Schrijfmagazine prijst Zeeuwse verhalen aan

Schrijfmagazine prijst Zeeuwse verhalen aan
Schrijfmagazine prijst Zeeuwse verhalen aan © Omroep Zeeland
Deze Zeeuwse boeken zou je in je boekenkast moeten hebben staan.
Deze Zeeuwse boeken zou je in je boekenkast moeten hebben staan. © ANP
Het beroemde dierenepos Van den vos Reynaerde uit de dertiende eeuw, dat speelt in het land van Hulst, opent de lijst. Het is een satire op de middeleeuwse samenleving, waarin de auteur niet alleen de verschillende standen (geestelijkheid, adel, boeren), maar ook de middeleeuwse literatuur zelf (zoals de ridderliteratuur) op de hak neemt. Het stuk was een inspiratiebron voor onder meer Shakespeare en Goethe.
Ook Sara Burgerhart van de Vlissingse Betje Wolff & Aagje Deken uit 1782 staat op de lijst. Het verhaal bestaat uit 175 brieven die de belevenissen vertellen van het jonge meisje Sara Burgerhart. Het publiek wordt aangespoord zich goed te gedragen en van alle ondeugden van Sara te leren. Het boek wordt beschouwd als de eerste Nederlandse roman.

Nog een Zeeuws verhaal?

Andere verhalen op de lijst zijn Spaanschen Brabander van Bredero, Multatuli van Max Havelaar en Gysbrecht van Aemstel van Joost van den Vondel. Het vijftien coupletten tellende Wilhelmus sluit de rij. Het is niet duidelijk wie de auteur van ons volkslied is, maar algemeen aangenomen wordt dat Filips van Marnix van Sint-Aldegonde, heer van West-Souburg, de auteur is.

Lees ook: