Dit doen Zeeuwse gemeenten aan rioolproblematiek

Dit doen Zeeuwse gemeenten aan rioolproblematiek
Dit doen Zeeuwse gemeenten aan rioolproblematiek © Omroep Zeeland
In deze straat komt het water soms de drempels over
Alle gemeenten hebben een beleid, blijkt uit de rondvraag, waarop alle Zeeuwse gemeenten hebben gereageerd. Altijd gaat het om de vraag: hoe ga je slimmer om met overtollig regenwater, vooral als je rekening houdt met de piekbelasting door vaker terugkerende heftige hoosbuien?

Regenwater vasthouden

Vaak is de oplossing: niet direct door laten stromen naar het riool, maar het regenwater langer aan de oppervlakte houden. Zorg dat het water over de straat kan lopen richting openbaar groen. Minder stenen of asfalt is ook goed, maar ook wadi's (een wisselende wateropvang) en een slokop-riool worden genoemd als oplossing.
En bij het inrichten van nieuwe wijken en industrieterreinen wordt een paar keer hetzelfde antwoord gegeven waar onze voorouders al eeuwen geleden van overtuigd waren: bouw niet op een laag gelegen terrein.
Archieffoto van een rioolput
Archieffoto van een rioolput © Omroep Zeeland

Wat betalen de burgers aan rioolheffing?

Met name op Walcheren zijn de verschillen groot. Want Veere is de goedkoopste en de gemeente Vlissingen blijkt op dit moment de duurste van Zeeland te zijn als het om rioolheffing gaat.
Op onderstaande kaart is in kleur de tariefhoogte voor een meerpersoonshuishouden in 2018 aangegeven. De percentages die op de kaart worden vermeld zijn de stijgingen per gemeente van dat tarief sinds 2014. Alleen in de gemeente Tholen is er een lichte daling.

Wat komt er de komende tien jaar naar schatting bij aan uitgaven?

Die vraag is aan alle gemeenten gesteld. De antwoorden zijn niet goed onderling vergelijkbaar, want de drie grootste gemeenten - Middelburg, Vlissingen en Terneuzen - gaven geen antwoord op juist die vraag. Vlissingen is de duurste.

Willen Zeeuwen meer rioolbelasting betalen om hun riolering te verbeteren?

Zeeuwse wethouders die plannen hebben om hun riolering beter bestand te maken tegen klimaatbuien hebben dan een flinke klus aan het overtuigen van de burgers. Degenen die gereageerd hebben op de oproep van Omroep Zeeland, de andere regionale omroepen en de NOS blijken sterk tegen het verhogen van de rioolheffing. In Zeeland lijken de reacties zelfs nog negatiever dan in de rest van Nederland.

Lees ook: