ZLTO Zeeland: Verlagen vergoeding faunaschade is waanzin

Een jager richt zijn jachtgeweer op zijn beoogde prooi
Een jager richt zijn jachtgeweer op zijn beoogde prooi © ANP Foto
Differentiatie van de schadevergoedingen, zo wordt dat genoemd. Het gaat daarbij om diersoorten waar ontheffing van de verbodsbepalingen is verleend. Dat houdt in dat er op de dieren gejaagd mag worden, omdat ze voor overlast en schade zorgen. Voorbeelden zijn herten, hazen en ganzen.

Verschillen in vergoeding

Schade door die dieren wordt in de toekomst nog maar voor 80 procent vergoed, als het aan het dagelijks provinciebestuur ligt. Voor alle andere diersoorten blijft dat percentage hetzelfde: 95 procent van de schade wordt vergoed. Die verschillen in de vergoeding van de schade moeten na een overgangsperiode van twee jaar worden ingevoerd.
Dat is echt waanzin. Iedere agrarische ondernemer doet natuurlijk al zoveel mogelijk om schade te voorkomen.
Ko de Regt van ZLTO Zeeland
De ZLTO vindt dat boeren daar helemaal niet bezig zouden moeten zijn, het nemen van maatregelen om schade door dieren te voorkomen. "Een mooi gewas telen is de corebusiness van boeren en tuinders, en niet het schadevergoedingen aanvragen en ontvangen of het nemen van allerlei maatregelen om schades te voorkomen. Schades aan gewassen moeten vergoed worden", vindt secretaris Ko de Regt van ZLTO Zeeland.

Ter inzage

Het concept van de Kadernota Natuurwetgeving van provincie Zeeland ligt op dit moment ter inzage. Hierin staat het beleid beschreven over onderwerpen zoals soortenbescherming, faunabeheer en gebiedsbescherming. Alle Zeeuwen zijn door de provincie uitgenodigd om door middel van een internetenquête over deze zaken mee te denken. De ZLTO heeft deze week de officiële reactie naar het provinciebestuur gestuurd.
Volgens de provincie levert de nieuwe opzet van de vergoeding van faunaschade op termijn een besparing op van 120.000 euro. Toch is het volgens het dagelijks provinciebestuur niet bedoeld als bezuiniging. Het doel is vooral om boeren aan te zetten tot het nemen van schadebeperkende maatregelen, zoals verjagen of bejagen. Ze zullen meer geneigd zijn om dat te doen als ze minder schadevergoeding krijgen, is het idee.

'Waanzin'

"Dat is echt waanzin", vindt De Regt. "Iedere agrarische ondernemer doet natuurlijk al zoveel mogelijk om schade te voorkomen. Ze willen elk jaar een kwalitatief hoogstaand product telen."
Het meedenken over het Zeeuwse natuurbeleid via de online enquête van de provincie kan nog tot 8 mei. Daarna worden de plannen voorgelegd aan Provinciale Staten.

Lees ook: