Adviesraad verpleegkundigen Admiraal de Ruyter Ziekenhuis

GOES - De raad zal adviezen uitbrengen over verpleegkundige zaken aan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. De kwaliteit van de patiëntenzorg wordt hiermee gewaarborgd en verbeterd.
De verpleging en verzorging krijgen op deze manier een stem in het beleid van de organisatie. Volgens het ziekenhuis wordt de verpleegkundige expertise op deze manier optimaal benut.