'De communicatie over incidenten bij Doel moet beter'

'De communicatie over incidenten bij Doel moet beter'
'De communicatie over incidenten bij Doel moet beter' © Otto Vosveld / Flickr
Zelf erkent de Belgische nucleaire waakhond FANC ook dat de communicatie niet de schoonheidsprijs verdient. "We hadden pro-actiever en sneller moeten communiceren", geeft FANC-woordvoerder Erik Hulsbosch toe voor de camera van de Belgische nieuwszender TV Oost.
"Het klopt wel dat men in Duitsland en Nederland een debat voert waardoor dit sowieso wel vrij gevoelig ligt." Tegelijkertijd trekt hij niet het boetekleed aan. "Het is natuurlijk wel de vraag hier wat wij extra hadden kúnnen communiceren. Wat wij oorspronkelijk hebben gecommuniceerd is intussen ook bevestigd."

'Zoiets gaat zijn eigen leven leiden'

Daar is Lonink het niet helemaal met hem eens. "In de eerste melding werd nog gezegd dat er een storing was tijdens onderhoud. Pas later kwam naar buiten dat het ging om een lekkage in het nucleaire deel. En dan gaat zoiets zijn eigen leven leiden."
Kerncentrale Doel
Kerncentrale Doel © Omroep Zeeland
Volgens Lonink ontstonden er door de onvolledige communicatie geruchten. Niet zozeer in het nuchtere Zeeland, maar wél in West-Brabant. "Daar werd geïnsinueerd dat het radioactieve koelwater mogelijk in de Westerschelde terecht was gekomen. Dat is uitdrukkelijk niet het geval, maar door de trage communicatie kregen die geruchten wel de ruimte."

Niet de eerste keer

Het is volgens hem bovendien niet de eerste keer dat de communicatie onvolledig is of traag verloopt. "We hebben ook onlangs een grote oefening gehouden en daarbij werd ook duidelijk dat er een time-lag is in de communicatie. En als mensen ongerust zijn over de veiligheid dan zou dat niet moeten. Dus toen werd er ook beloofd dat we dit samen zouden gaan verbeteren. Maar dat is blijkbaar nog niet gebeurd."
Lonink: Communicatie over lekkage bij Doel kan beter
Wel is Lonink voorzichtig om meteen met de vinger te wijzen naar het FANC. "Het natuurlijk maar de vraag wat het FANC precies aan de Nederlandse toezichthouder ANVS heeft meegedeeld. Wellicht dat er bij die tussenstap informatie verloren is gegaan."

Uitgebreid evalueren

Het is volgens Lonink wel duidelijk dat de informatievoorziening in dit geval beter had gekund. "We gaan deze situatie dan ook uitgebreid evalueren met alle betrokken instanties waaronder de Nederlandse en Belgische nucleaire toezichthouders ANVS en FANC."
Interieur kerncentrale Doel
Interieur kerncentrale Doel © ENGIE Electrabel
In eerste instantie was op 23 april nog het bericht dat Doel 1 ongepland werd stilgezet voor onderhoud aan het koelwatersysteem. Pas vijf dagen later bracht het FANC naar buiten dat er sprake was van een 'miniem lek' in het nucleaire deel van de kerncentrale Doel 1.

Door een lasnaad gesijpeld

Vandaag werd duidelijk dat er radioactief water door een lasnaad was gesijpeld, maar dat het meteen werd opgevangen in een noodtank. Er is dus geen radioactief koelwater naar buiten gelekt.
Het FANC spreekt over een incident met een 0 van 7 op de INES-schaal. Dat houdt in dat het geen enkele impact heeft op de veiligheid van medewerkers en van de omgeving. Maar door het hoge stralingsniveau in dat deel van de kerncentrale is repareren erg lastig, daarom blijft de reactor tot oktober buiten bedrijf.

'Abnormale plek'

Een nucleair deskundige die door de VRT aan het woord wordt gelaten spreekt over een lekkage op een 'abnormale plek'. Volgens hem is het de eerste keer dat er in een Belgische kerncentrale een ongecontroleerd lek is in het primaire koelcircuit, in buizen die rechtstreeks in contact staan met het reactorvat. Hij beklemtoont dat Engie Electrabel wel snel en adequaat gereageerd heeft.
Door de onrust die, met name in West-Brabant, is ontstaan heeft de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer om opheldering gevraagd. De partij wil van de minister weten wanneer het kabinet is geïnformeerd en of het kan uitsluiten dat omwonenden in Nederland gevaar hebben gelopen. In Zeeland heeft ook de Hulsterse CDA-fractie schriftelijke vragen gesteld over de 'gebrekkige informatievoorziening'.

Lees ook: