Nesten van lepelaars en ganzen kapot getrapt

Jong van lepelaar
Jong van lepelaar © Jan Veen | Natuurmonumenten
Het is het tweede jaar op rij dat nesten van een beschermde lepelaarskolonie vertrapt en verstoord zijn. Volgens boswachter Paul Begijn hebben de daders mogelijk de nesten van lepelaars aangezien voor die van ganzen.

Actie tegen ganzen

"Ganzen zijn allerminst populair in de omgeving vanwege de schade die ze aanrichten aan landbouwpercelen", legt Begijn uit. "Er is in ieder geval doelbewust te werk gegaan omdat de nesten zich bevinden op broedeilanden, waar eerst een water voor overgestoken moet worden."
<p>Op de vernieling van nesten, het verstoren van broedkolonies en het betreden van Natura2000 rustgebieden (zoals Tureluur) staan geldboetes omdat het hier gaat om het plegen van een misdrijf. </p>
Aan de overlast van ganzen in de omgeving wordt door de natuurbeheerders zelf ook wat gedaan. Zo zijn er elk jaar prikacties, als onderdeel van het faunabeheerplan. In het vroege voorjaar worden eieren van grauwe en Canadese ganzen doorgeprikt om zo de populatie niet verder te laten groeien. Begijn: "Op die manier proberen we de aantallen in toom te houden en de overlast voor de omgeving te beperken."