De bewoners vertrokken en toen 'verpauperde' het bushokje

De bewoners vertrokken en toen 'verpauperde' het bushokje
De bewoners vertrokken en toen 'verpauperde' het bushokje © Omroep Zeeland
© Jack d’Hooghe
Het bushokje kwam jaren geleden op initiatief van bewoners langs de Hulsterseweg te staan. De afspraak was dat zij het zouden onderhouden en dat gebeurde ook. Maar de initiatiefnemers gingen elders in het land wonen en de nodige reparaties aan de wachtruimte - nadat het ten prooi was gevallen aan vandalen - bleven uit. "De ruiten zijn vernield en het bushokje ziet er niet uit", zo meent Sociaal Terneuzen.
Tijd voor nieuwe haltevoorziening vindt daarom de partij, maar de gemeente zegt dat het niet haar taak is om daarover te beslissen. "Haltevoorzieningen worden geplaatst en onderhouden door de betreffende wegbeheerder van de onderhavige weg. De Hulsterseweg is zowel in eigendom alsook in beheer en onderhoud bij het waterschap Scheldestromen." De gemeente heeft daarom de kwestie bij het waterschap neergelegd dat zegt te komen "met een passende oplossing". Tot die tijd moeten busreizigers het doen met de 'verpauperde' wachtruimte.