Dit is de dag waarop de Westerschelde 41 Franse levens eiste

Dit is de dag waarop de Westerschelde 41 Franse levens eiste
Dit is de dag waarop de Westerschelde 41 Franse levens eiste
De dag dat de Westerschelde 41 Franse levens eiste
De Westerschelde is een belangrijke aanvoerroute voor de Fransen. Nadat Nederland op 10 mei is binnengevallen komt het Franse 7e leger Zeeland te hulp en zet troepen over van Breskens naar Vlissingen. Om de troepenbewegingen zoveel mogelijk te frustreren gooien de Duitsers mijnen in de monding van de rivier.

Magnetische zeemijn

Ze gebruiken daarbij een nieuw type mijn, de magnetische zeemijn. Noch de Fransen noch de Britten hebben ervaring met dit soort oorlogstuig. En dat gebrek aan ervaring wordt op 15 mei twee Franse schepen, nota bene mijnenvegers, fataal.
© Omroep Zeeland
De Henri Guegan veegt die dag de Wielingen schoon, de vaargeul tussen Vlissingen en Breskens. De boot vaart op een magnetische mijn die de Duitse 9e Fliegerdivision heeft afgeworpen en zinkt. Achttien van de negentien bemanningsleden overleven het drama niet.

Ten onder

Ook de Duquesne II ontkomt die dag niet aan het noodlot. De dertig opvarenden moeten zich in eerste instantie opgelucht gevoeld hebben, want een dag daarvoor waren ze ontsnapt aan een aanval van Duitse Junker-bommenwerpers, terwijl ze van het Franse Boulogne naar Vlissingen aan het varen waren. Op 15 mei bleek het geluk op te zijn, toen ze net als de Henri Guegan op een magnetische mijn voeren. 23 bemanningsleden gingen met het schip ten onder.

Lees ook: