Oordeel: Te weinig tijd voor maken 'Staat van Zeeland'

Oordeel: Te weinig tijd voor maken 'Staat van Zeeland'
Oordeel: Te weinig tijd voor maken 'Staat van Zeeland' © OZ
Ook vindt het onderzoeksbureau het een slechte zaak dat de visie van de makers de feiten en daarmee ook de conclusies van het rapport kleurt. "Dat is niet wenselijk."
Uit het rapport van APE: "Het doel is een professionele, objectieve presentatie van de stand van zaken, economisch, demografisch, sociaal en ruimtelijk(...) Dat vergt voldoende tijd en ruimte voor reflectie zowel intern bij ZB als extern (...) Aan die tijd lijkt het te hebben ontbroken."
De provincie zegt in een reactie de conclusies te onderschrijven. Wat het betekent voor de onderzoekstak van ZB Planbureau is nog niet duidelijk. Daarover loopt een ander onderzoek dat nog niet klaar is.
De Staat van Zeeland
De Staat van Zeeland © Omroep Zeeland
Het ZB Planbureau ligt onder vuur sinds de publicatie van het rapport de 'Staat van Zeeland'. Daarin werd gesteld dat 28.000 Zeeuwen de afgelopen jaren van het platteland naar de stad zijn verhuisd. Het bleek in werkelijkheid om 7.000 mensen te gaan.
Die fout heeft voor veel ophef gezorgd in Zeeland. Het provinciebestuur schreef eerder dat 'de twijfel over de onderbouwing en de juistheid van de analyse en aanbevelingen in belangrijke mate afbreuk doen aan de bruikbaarheid van het rapport'.

Lees ook: