Zeeuwen te vaak van kastje naar de muur gestuurd

Zeeuwen te vaak van kastje naar de muur gestuurd
Zeeuwen te vaak van kastje naar de muur gestuurd © Omroep Zeeland
Zeeuwen te vaak van kastje naar de muur gestuurd
Zeeuwen die een klacht over de zorg hebben, verdwalen in een doolhof van instellingen dat zich met die zorg bezighoudt. De Zeeuwse Ombudsman spreekt in het jaarverslag van klassieke van-het-kastje-naar-de-muur situaties:
"Mevrouw A is langdurig ziek en deed voor een bepaalde voorziening tot 2015 een beroep op de Rijksoverheid. Vanaf 2015 moet ze bij de gemeente zijn. De gemeente besluit om haar taken op het gebied van langdurige zorg uit te besteden aan een organisatie. Die organisatie op zijn beurt besluit om deze specifieke vorm van zorg uit te besteden aan een commercieel bedrijf. Dan gaat de rolstoel van mevrouw A kapot. Bij de reparatie wordt mevrouw onheus bejegend. Zij dient een klacht in bij de gemeente. Maar die verwijst naar de instelling. En die verwijst naar het commerciële bedrijf. Maar dat bedrijf verwijst weer naar de instelling en de gemeente."

Gemeenten: 'Wij zijn te klein voor de nieuwe taken'

Volgens de Zeeuwse Ombudsman is er geen sprake van bewust beleid. De dertien Zeeuwse gemeenten komen allemaal tot de conclusie dat ze te klein zijn om de nieuwe taken uit te voeren. Daarom besluiten ze de taken neer te leggen bij een aparte organisatie - zoals Hulst Voor Elkaar - of onder te brengen in een samenwerkingsverband - zoals Porthos op Walcheren. Maar de Ombudsman stelt wel dat gemeenten vaak verzuimen om het klachtrecht goed te regelen. En dat noemt de Ombudsman 'kwalijk'.
De Zeeuwse Ombudsman Gertjan van der Brugge
De Zeeuwse Ombudsman Gertjan van der Brugge © Omroep Zeeland

Hulst voor elkaar

Gemeentelijke organisaties die de klachtenregeling beter moeten regelen zijn bijvoorbeeld Hulst voor elkaar en de belastingen op Walcheren. Over het zorgloket van de gemeente Hulst zegt de Ombudsman: "Het klachtrecht is nog onvoldoende geregeld en de regierol van de gemeente is onvoldoende zichtbaar."
Voor inwoners van Vlissingen en Veere is het ondoorzichtig dat zij soms met vragen en klachten over de belastingen bij de gemeente Middelburg moeten zijn en soms bij hun eigen gemeente.
Bij Orionis op Walcheren (een organisatie voor arbeidsgehandicapten, schuldhulpverlening en minimabeleid) en bij Sabewa (int de waterschapsbelasting en de gemeentelijke belasting voor Bevelandse en Zeeuws-Vlaamse gemeenten) is de klachtregeling wel op orde.
René Ruissen, wethouder zorg in de gemeente Hulst reageert op de kritiek van de Zeeuwse ombudsman:
"Wat mist is een transparante, eenduidige manier van klachtbehandeling", schrijft de ombudsman in het jaarverslag. Hij verlangt dat het fundamentele recht om te klagen door de Zeeuwse gemeenten fatsoenlijk geregeld wordt.

Lees ook: